https://korsea.pl

EGZAMINY NA PATENTY

 Żeglarskie

 Motorowodne

Egzaminy na patenty żeglarskie nad Jeziorem Zegrzyńskim oraz patenty i licencje motorowodne nad Jeziorem Zegrzyńskim i w Warszawie

Egzaminy na patenty i licencje motorowodne  są organizowane na Jeziorze Zegrzyńskim i w Porcie Czerniakowskim w Warszawie. Egzaminy żeglarskie na patent żeglarza jachtowego przeprowadzamy nad Jeziorem Zegrzyńskim. Dla Twojej wygody przygotowaliśmy możliwość odbycia egzaminu  w wygodnym dla Ciebie czasie i miejscu. Masz do wyboru egzaminy na wszystkie patenty i licencje. W sezonie motorowodnym organizujemy je w wielu terminach i lokalizacjach. 

Egzaminy na patenty i licencje

Patent sternika motorowodnego

Informacje o egzaminach

Egzaminy na patenty motorowodne i żeglarskie

Egzamin to egzamin. Aby zapisać się na egzamin nie musisz wcześniej uczestniczyć w szkoleniu. Nie ma takiego obowiązku, ale trzeba go zdać. Czy nie na tym polega idea egzaminowania? Egzamin ma charakter państwowy i jest przeprowadzany przez niezależną komisję egzaminacyjną. Egzaminy są przeprowadzane na następujące uprawnienia: sternik motorowodny, morski sternik motorowodny oraz holowanie narciarza i innych obiektów pływających. Egzaminy żeglarskie prowadzimy na następujące uprawnienia: egzamin na patent żeglarza jachtowego oraz patent morskiego sternika jachtowego. Egzaminujemy w bazach szkoleniowych nad Jeziorem Zegrzyńskim oraz w Warszawie w Porcie Czerniakowskim. Egzamin na patent morskiego sternika jachtowego jest organizowany nad Zatoką Gdańską.
Komisja przeprowadzająca egzamin to niezależny  profesjonalny i nowoczesnym ośrodek egzaminacyjny, upoważniony do egzaminowania przez MSiT.
Na każdy egzamin możesz się zapisać do 7 dni przed planowaną datą. Wymagamy wniesienia wcześniej opłaty za egzamin, choć istnieje możliwość wniesienia tej opłaty gotówką na miejscu przed egzaminem. W takim przypadku prosimy o kontakt przez nasz formularz kontaktowy tutaj >>>.

Opłaty za egzaminy na poszczególne patenty i licencje

Egzaminy żeglarskie:
250zł – opłata za egzamin na patent żeglarza jachtowego dla osób dorosłych,
125zł – opłata za egzamin na patent żeglarza jachtowego dla uczniów i studentów*,
350zł – opłata za egzamin na patent jachtowego sternika morskiego dla osób dorosłych,
175zł – opłata za egzamin na patent jachtowego sternika morskiego dla uczniów i studentów*.

Egzaminy motorowodne:
250zł – opłata za egzamin na patent sternika motorowodnego dla osób dorosłych,
125zł – opłata za egzamin na patent sternika motorowodnego dla uczniów i studentów*,
350zł – opłata za egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego dla osób dorosłych,
175zł – opłata za egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego dla uczniów i studentów*,
250zł – opłata za egzamin na holowania narciarza wodnego i innych obiektów pływających,
125zł – opłata za holowania narciarza wodnego i innych obiektów pływających, dla uczniów i studentów*.

Opłata za wydanie patentu albo licencji – 50 PLN plus opłata za przesyłkę 8,50 zł.
*Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat, po okazaniu ważnej (podstemplowanej) legitymacji szkolnej/studenckiej uprawnieni są do 50% zniżki. Taka zniżka przysługuje również za wydanie patentu.

Procedury egzaminacyjne

Szczegółową procedurę znajdziesz w dziale do pobrania. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje. Na egzamin zgłoś się, zabierając ze sobą poza wiedzą teoretyczną i umiejętnościami również to:
1.Dokument tożsamości
2.Osoby niepełnoletnie, zgoda opiekunów prawnych (podpisana przez obu opiekunów)
3.Jeśli korzystasz ze zniżek dokument uprawniający do zniżki (ważna, podstemplowana legitymacja uczniowska lub studencka)
4.Potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej lub gotówkę
5.Długopis piszący na niebiesko lub czarno.

Egzamin składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Po zaliczeniu testu z wiedzy teoretycznej, następuje część praktyczna na wodzie. Egzamin teoretyczny to test jednokrotnego wyboru składający się z 25 lub 75 pytań, w zależności od tego na jaki patent lub licencję zdajesz egzamin. Patenty to 75 pytań, licencje to 25 pytań. Czas na jego wypełnienie wynosi 30 min na licencję, 90 minut na patent. Dodatkowo na egzaminie na morskiego sternika motorowodnego dochodzi zadanie nawigacyjne, na które przeznaczone jest 30 minut. Możesz założyć, że cały egzamin trwa ok. 3 godziny na patent sternika motorowodnego i ok. 4 godzin na patent sternika morskiego.
Informacja o zaliczeniu egzaminu podawana jest bezpośrednio po jego zakończeniu. Również bezpośrednio po zakończeniu komisja wydaje kandydatom zaświadczenia o zdanym egzaminie. Na podstawie tych zaświadczeń, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW), wydaje patenty motorowodne. Na patent czeka się ok. 4 tygodnie. Złożyć wniosek o wydanie patentu po zdaniu egzaminu możesz TUTAJ >>>.

Egzamin na patent sternika motorowodnego

To podstawowy egzamin a więc potrzebujesz podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Warto dobrze się przygotować. Powodzenia i do dzieła!

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zapisu na egzamin przez formularz elektroniczny zapisu na egzamin, ukończenie 14 lat, okazanie dowodu tożsamości i uiszczenie opłaty za egzamin w wysokości 250 zł (osoby uczące się w wieku do 26 lat, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej 125zł). Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uprawianie turystyki wodnej.

Egzamin na patent sternika motorowodnego:

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 14. rok życia;
2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
Osoby w wieku poniżej 16-go roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

 Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części. Część teoretyczna egzaminu na patent sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwe mu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie  odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.
Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu na patent sternika motorowodnego  w ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem.
Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego zadania.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.
1. Wiedza teoretyczna:
1) podstawy budowy jachtów motorowych;
2) silniki i układy napędowe, w tym:
a) budowa silników,
b) obsługa i konserwacja silników,
c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
3) manewrowanie jachtem motorowym;
4) zasady prowadzenia skuterów wodnych
5) podstawy locji, w tym w szczególności:
a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
b) mapy i przewodniki,
c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
e) udzielanie pierwszej pomocy,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
a) skala prędkości wiatru,
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
c) komunikaty meteorologiczne;
8) pomoce nawigacyjne;
9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
2. Umiejętności praktyczne:
1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm
„człowiek za burtą”,
c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
3) praca w charakterze członka załogi;
4) podstawowe prace bosmańskie.

Egzamin na patent morskiego sternika motorowodnego

Egzamin na patent morskiego sternika motorowodnego to egzamin bardziej wymagający niż egzamin na patent sternika. Dochodzą zagadnienia z nawigacji i zadanie nawigacyjne. Manewrowanie odbywa się na większych jachtach. Przygotuj się dobrze!

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zapisu na egzamin przez formularz elektroniczny zapisu na egzamin, ukończenie 18 lat, okazanie dowodu tożsamości i uiszczenie opłaty za egzamin w wysokości 350 zł (osoby uczące się w wieku do 26 lat, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej 125zł).  Ważnym i koniecznym warunkiem jest staż morski  200 godzin w dwóch rejsach.

Uwaga! Na egzamin zapisz się najpóźniej na 7 dni przed datą egzaminu. Potwierdzenie opłaty za egzamin jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania. Zmiany terminu można dokonać do 3 dni przed jego datą. 

Na egzamin zgłoś się z:
-ważnym dokumentem tożsamości,
-potwierdzeniem opłaty wniesionej za egzamin,
-dokumentami potwierdzającymi staż morski (200 godzin na morzu w co najmniej dwóch rejsach, w ciągu ostatnich 3 lat przed egzaminem),
-jeśli posiadasz prawo do zniżki to również aktualny dokument potwierdzający, że jesteś uczniem lub studentem.

Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika morskiego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami oraz zadania nawigacyjnego przygotowanych przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 120 minut na udzielenie odpowiedzi oraz rozwiązanie zadania. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika morskiego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście oraz prawidłowe rozwiązanie zadania nawigacyjnego.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu na patent motorowodnego sternika morskiego w ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem.
Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu motorowodnego sternika morskiego.
1. Wiedza teoretyczna:
1) budowa jachtu, w tym:
a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego,
b) wyposażenie jachtu morskiego;
2) silniki i układy napędowe, w tym:
a) znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę usterek możliwych do usunięcia na morzu,
b) zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów regulacyjnych,
c) kontrola pracy silnika i jej ocena,
d) zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów,
e) znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów;
3) locja, w tym:
a) oznakowanie nawigacyjne,
b) jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
c) znaki i skróty stosowane na mapach,
d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
4) nawigacja, w tym:
a) jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
b) podstawy nawigacji terestrycznej,
c) nawigacja zliczeniowa;
5) meteorologia, w tym:
a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
6) sygnalizacja i łączność, w tym:
a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
b) sygnały ostrzegawcze;
7) planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
b) odległości i czasu trwania rejsu,
c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
d) przygotowania załogi i jachtu;
8) ratownictwo, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
c) pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia
ratowniczego,
d) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
e) „człowiek za burtą” na morzu,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;
9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
2. Umiejętności praktyczne:
1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm
„człowiek za burtą”,
c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie.
3. Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu sternika motorowodnego, obejmuje zakres wiedzy teoretycznej określonej w częściach dla sternika motorowodnego.

Egzamin na licencję holowania narciarza wodnego

Egzamin na licencję holowania narciarza wodnego i innych obiektów pływających nie jest trudny. Część teoretyczna to pytania dotyczące warunków technicznych pływania i bezpieczeństwa. Egzamin to sprawdzenie umiejętności manewrowania jachtem holującym narciarza wodnego. Powodzenia na egzaminie!

Zapisu na egzamin oraz opłaty dokonujemy poprzez rezerwację terminu na stronie przy pomocy przycisku ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zapisu na egzamin przez formularz elektroniczny zapisu na egzamin, ukończenie 18 lat, okazanie dowodu tożsamości i uiszczenie opłaty za egzamin w wysokości 250 zł (osoby uczące się w wieku do 26 lat, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej 125zł). Musisz posiada również co najmniej patent sternika motorowodnego.

Uwaga! Na egzamin zapisz się najpóźniej na 7 dni przed datą egzaminu. Potwierdzenie opłaty za egzamin jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania. Zmiany terminu można dokonać do 3 dni przed jego datą.

Na egzamin zgłoś się z:
-ważnym dokumentem tożsamości,
-potwierdzeniem opłaty wniesionej za egzamin,
-patentem sternika motorowodnego lub morskiego sternika motorowodnego,
-jeśli posiadasz prawo do zniżki to również aktualny dokument potwierdzający, że jesteś uczniem lub studentem.

Licencja do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych, lub licencję do holowania statków powietrznych uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie licencji zawierający:
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
2) kopię patentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych;
3) zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

Część teoretyczna egzaminu na licencję na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 25 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 30 minut na udzielenie odpowiedzi.  Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na, licencję na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających uważa się uzyskanie 20 prawidłowych odpowiedzi w teście.
Przewodniczący komisji sprawuje ogólny nadzór nad przebiegiem egzaminu teoretycznego; stały dyżur na sali egzaminacyjnej pełni co najmniej jedna osoba ze składu komisji.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwej licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych..

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania licencji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach
motorowych przy holowaniu narciarza wodnego lub innych obiektów pływających.
1. Wiedza teoretyczna:
1) wiadomości ogólne o sprzęcie;
2) zasady porozumiewania się między jachtem holującym a narciarzem lub użytkownikiem obiektu pływającego;
3) załoga jachtu holującego;
4) warunki bezpieczeństwa podczas holowania;
5) przygotowanie miejsca startowego;
6) przygotowanie jachtu holującego;
7) przygotowanie sprzętu do holowania;
8) przygotowanie liny;
9) przepisy w zakresie holowania narciarza lub innych obiektów pływających.
2. Umiejętności praktyczne:
1) start z wody;
2) start z pomostu lub innego pełniącego podobne funkcje urządzenia;
3) holowanie narciarza lub innych obiektów pływających, w tym holowanie po prostej i slalomem;
4) zakończenie holowania na wodzie i na brzegu;
5) manewry jachtem holującym, w tym zwroty, podpływanie po upadku.

Egzamin na licencję holowania statków powietrznych

Egzamin na licencję holowania statków powietrznych sprawdza Twoje przygotowanie do holowania obiektów a właściwie statków za łodzią motorową.Część teoretyczna to pytania dotyczące warunków technicznych pływania i bezpieczeństwa. Egzamin to sprawdzenie umiejętności manewrowania jachtem holującym fruwający statek powietrzny! Powodzenia na egzaminie!

Zapisu na egzamin oraz opłaty dokonujemy poprzez rezerwację terminu przy pomocy przycisku ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zapisu na egzamin przez formularz elektroniczny zapisu na egzamin, ukończenie 18 lat, okazanie dowodu tożsamości i uiszczenie opłaty za egzamin w wysokości 250 zł (osoby uczące się w wieku do 26 lat, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej 125zł). Musisz również posiadać co najmniej patent sternika motorowodnego.

Uwaga! Na egzamin zapisz się najpóźniej na 7 dni przed datą egzaminu. Potwierdzenie opłaty za egzamin jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania. Zmiany terminu można dokonać do 3 dni przed jego datą.

Na egzamin zgłoś się z:
-ważnym dokumentem tożsamości,
-potwierdzeniem opłaty wniesionej za egzamin,
-weź również ze sobą patent sternika lub morskiego sternika motorowodnego,
-jeśli posiadasz prawo do zniżki to również aktualny dokument potwierdzający, że jesteś uczniem lub studentem.

Licencja do holowania statków powietrznych

Licencję do holowania do holowania statków powietrznych uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności,
4)posiada co najmniej patent sternika motorowodnego.

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie licencji zawierający:
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
2) kopię patentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych;
3) zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

Część teoretyczna egzaminu na licencję na holowanie statków powietrznych ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 25 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 30 minut na udzielenie odpowiedzi.  Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na, licencję na holowanie statków powietrznych uważa się uzyskanie 20 prawidłowych odpowiedzi w teście.
Przewodniczący komisji sprawuje ogólny nadzór nad przebiegiem egzaminu teoretycznego; stały dyżur na sali egzaminacyjnej pełni co najmniej jedna osoba ze składu komisji.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwej licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania licencji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu statków powietrznych.
1. Wiedza teoretyczna:
1) wiadomości o holowanych za łodziami statkach powietrznych i sprzęcie do holowania;
2) zjawiska fizyczne w lotach holowanych;
3) organizacja lotów holowanych;
4) warunki bezpieczeństwa podczas holowania statków powietrznych;
5) przygotowanie miejsca startowego;
6) przygotowanie jachtu holującego;
7) przygotowanie liny i sprzętu holowanego;
8) zasady porozumiewania się między holującym a użytkownikiem statku powietrznego;
9) przepisy w zakresie holowania statków powietrznych.
2. Umiejętności praktyczne:
1) przygotowanie startu;
2) podejmowanie statku powietrznego z wody;
3) podejmowanie na pokład jachtu osoby holowanej;
4) manewry jachtem holującym, w tym umożliwiające start, loty po prostej, zawracanie, wznoszenie, lot poziomy, zniża
nie, wodowanie, lądowanie;
5) zakończenie holowania.

Ważne informacje o patentach

Egzaminy nie zawsze są konieczne aby uzyskać patent. Obowiązujące przepisy dopuszczają wydanie nowego patentu w następujących sytuacjach opisanych w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dn. 9 kwietnia 2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej:

1. Możesz dokonać wymiany Twojego starego patentu starszego sternika motorowodnego na nowy patent motorowodny sternik morski i uzyskać dzięki temu nowe, większe uprawnienia

2. Osoby posiadające patent kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego posiadają odpowiednio uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej odpowiadające patentowi kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego, jeżeli posiadają co najmniej patent żeglarza jachtowego.

3. Osoby posiadające patent kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego posiadają odpowiednio uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych odpowiadające patentowi kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego.

Z tego można wyciągnąć następujące wnioski:
– jeżeli wymieniłeś już swój stary patent starszego sternika motorowodnego na nowy – motorowodny sternik morski, to jeżeli dodatkowo posiadasz patent żeglarza jachtowego, możesz na tej podstawie uzyskać w PPZMINW patent jachtowego sternika morskiego,
– jeśli jesteś posiadaczem patentu kapitana jachtowego lub jachtowego sternika morskiego, możesz na tej podstawie uzyskać w odpowiednio patent kapitana motorowodnego lub motorowodnego sternika morskiego. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.

Do poczytania!

Poniżej masz możliwość pobrania podstawowych informacji dotyczących egzaminów na patenty motorowodne, przepisów prawnych i innych przydatnych materiałów i druków. Sprawdź co zawierają!

Kontakt z nami

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie pytania.

tel. +48 570353171
mail: szkolenie@korsea.pl

Możesz też skorzystać z formularza poniżej.

Adventure is free

Szkolenia

Zapisz się, aby być na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera. Bądź na bieżąco z promocjami i aktualnościami. Zapisując się akceptujesz  naszą Politykę Prywatności

Korsea Adventure is free

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping