https://korsea.pl

 Żeglarz jachtowy

Patent, wymagania, uprawnienia i egzaminy

Patent żeglarza jachtowego

Patent żeglarza jachtowego to pierwsze podstawowe uprawnienie do sterowania jachtami żaglowymi. To, że jest to podstawowy patent nie oznacza że najmniej ważny. Wbrew pozorom daje dość duże uprawnienia żeglarskie. Pozwala prowadzić jachty żaglowe po wodach śródlądowych i morskich. Każde szkolenie kończy się egzaminem państwowym. Zajęcia prowadzimy na nowoczesnych jachtach żaglowych. O wszystkim dowiesz się na naszym szkoleniu. A więcej informacji znajdziesz niżej. Do zobaczenia na szkoleniu!

Patent żeglarza jachtowego uprawnia do:

1. Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych.
2. Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. Jedyne wymaganie przed rozpoczęciem szkolenia i przystąpieniem do egzaminu to ukończone 14 lat.

Kto wydaje patenty?

Wszystkie patenty żeglarskie wydaje Polski Związek Żeglarski. Koszt wydania takiego dokumentu to 50zł (25zł cena ulgowa dla uczniów i studentów).

Korsea. Patent żeglarza jachtowego

Wymagania egzaminacyjne na patent żeglarza

O co chodzi z tymi wymaganiami egzaminacyjnymi? Tak w skrócie to jest pogląd czego może komisja egzaminacyjna wymagać na egzaminie teoretycznym i praktycznym. Czyli, że musisz taką wiedzę opanować i przygotować się do egzaminu a później  do skutecznego i bezpiecznego sterowania łodzią.

Wiedza teoretyczna:

1.Budowa jachtów, w tym: zasady obsługi instalacji jachtowych, obsługa silnika jachtowego;
2.Teoria żeglowania, w tym: a) kursy jachtu względem wiatru, b) wiatr rzeczywisty i pozorny, c)praca żagli oraz działanie steru, d) siły działające na jacht, e) stateczność jachtu, f) żegluga w trudnych warunkach pogodowych;
3.Zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku;
4.Podstawy locji, w tym: a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, b) mapy i przewodniki, c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
5.Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym: a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi, c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, d) ratowanie człowieka za burtą, e)udzielanie pierwszej pomocy, f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii, g) sztrandowanie;
6.Wiadomości z zakresu meteorologii, w tym: a) skala prędkości wiatru, b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, c) komunikaty meteorologiczne;
7.Pomoce nawigacyjne;
8.Ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
9.Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych;
10.Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

Umiejętności praktyczne:

1.Manewry pod żaglami w zakresie: a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków, b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem, c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;
2.Manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie: a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach, b) umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem, c) alarm „człowiek za burtą”; kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht;
3.Praca w charakterze członka załogi: a) wykonywanie poleceń prowadzącego jacht, b) odpowiadanie na komendy, c) zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”;
5.Prace bosmańskie: a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich, b) podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.

Przebieg egzaminu żeglarskiego

Co trzeba umieć i jak się przygotować do egzaminu żeglarskiego?

Prawo obowiązujące w Polsce nie wymaga od kandydatów na żeglarzy brania wzięcia udziału w kursie żeglarskim (naszym zdaniem warto jednak to zrobić). Każdy może zatem przystąpić do egzaminu na patent żeglarski po prostu zapisując się do jednego z organizatorów takich egzaminów. Czasami jest tak, że manewrów na wodzie nauczył Cię kolega a może byłeś na obozie lub rejsie a teorię możesz opanować sam w domu, na podstawie licznych podręczników lub po prostu korzystając z wiedzy dostępnej w internecie. Jest wiele witryn, gdzie za niewielką opłatą dostaniesz dostęp do bogatych materiałów szkoleniowych

Przebieg szczegółowy samego egzaminu zależny jest od na jaki stopień żeglarki chcesz zdawać. Najlepiej zacząć od najniższego stopnia, czyli patentu żeglarza jachtowego.

Egzamin na patent żeglarski ucz się teorii.

Jak się przygotować do egzaminu teoretycznego? A no trzeb się tej teorii nauczyć. Jest dostępnych wiele podręczników i materiałów w internecie. Również istnieje możliwość poćwiczenia rozwiązywania pytań testowych przypominających już prawdziwy egzamin. Każdy egzamin składa się obowiązkowo z dwóch części – praktycznej i teoretycznej.

Więcej trudności często sprawia część teoretyczna egzaminu. Materiału do opanowania jest dość dużo a to wymaga to dość dużo czasu. Warto więc zacząć wcześniej przygotowania i dać sobie czas na naukę. Duża część kandydatów na żeglarzy skupia się na nauce praktyki, to bardzo dobrze, ale teorii nie można lekceważyć. Jeśli dużo pływasz na jachcie to często uczysz się tylko tego co Ci jest potrzebne do pływania. Niestety egzamin teoretyczny ma swoje wymagania i musisz się do niego przygotować.

Egzamin teoretyczny ma formę pisemną.  Jest testem jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję. Co oznacza, że na każdym egzaminie mogą pojawić się inne pytania. Kandydat przystępujący do egzaminu ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. To dużo czasu, więc nie warto się spieszyć tylko uważnie czytać pytania, aby zrozumieć ich sens i to co autor miał na myśli. Zdarza się, że niektóre pytania mają podteksty lub są nieprecyzyjnie sformułowane. Uważaj i skup się na zrozumieniu ich sensu.
Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi. Trzeba przyznać, że zarówno ze względu krótki czas i zakres materiału poprzeczka zawieszona jest wysoko. Uważaj zatem przed zlekceważeniem tej części egzaminu.

Dużo przykładowych pytani znajdziesz w internecie. Pamiętaj, że nie jest to zamknięta baza, spoza której żadne pytania nie padną. Pytań może być bardzo wiele i każda komisja ma swoje.

Merytoryczny zakres egzaminu teoretycznego obejmuje:

  • przepisy (m.in. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych, przepisy dot. ochrony wód przed zanieczyszczaniem)
  • budowę jachtu (m.in. zasady obsługi instalacji jachtowych, w jachtach motorowych obsługa silnika)
  • teorię żeglowania (m.in. kursy jachtu względem wiatru, wiatr rzeczywisty i pozorny, praca żagli oraz działanie steru, siły działające na jacht, stateczność jachtu, żegluga w trudnych warunkach pogodowych)
  • locję śródlądową (m.in. znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, korzystanie z map i przewodników)
  • meteorologię (m.in. skala prędkości wiatru, zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, komunikaty meteorologiczne, pomoce nawigacyjne)
  • ratownictwo (m.in. podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi, działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, ratowanie człowieka za burtą, udzielanie pierwszej pomocy, pierwsza pomoc w przypadku hipotermii)

Kandydat na żeglarza jachtowego musi zatem mieć dużą wiedzę teoretyczną. Na początku może to być lekko deprymujące i przerażające. Nie zniechęcaj się i bierz do roboty, tj. do nauki. Jeśli wykażesz trochę chęci i poważnie potraktujesz sprawę to z zdaniem egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego nie powinno być większych problemów.  

Egzamin na patent żeglarski: część praktyczna

Manewry, których umiejętność wykonania będzie sprawdzana na egzaminie są konkretnie określone w przepisach. To właściwie podstawy podstaw sztuki żeglarskiej niezbędne do późniejszego samodzielnego żeglowania, które podzielone zostały na trzy części – manewry pod żaglami, manewry na silniku i prace bosmańskie. Komisja egzaminacyjna nie wystawia ocen. Podobnie jak, np. na egzaminie na prawo jazdy, wszystkie manewry trzeba po prostu zaliczyć. W przypadku nie właściwego wykonania zadania lub błędu każdy element można powtórzyć tylko raz.

Manewry podstawowe, czyli takie, które na pewno będziesz musiał wykonać podczas egzaminu to zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża i alarm “człowiek za burtą”. Manewry dodatkowe, które mogą – ale nie muszą – pojawić się na egzaminie to z kolei stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy, stawanie w dryf, dojście do boi, odejście od boi i holowanie jachtu.

Kategoria prace bosmańskie to przede wszystkim umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich. Każdy kandydat a później żeglarz musi obowiązkowo znać węzły żeglarskie: prosty, refowy, szotowy, ósemkowy, rożkowy, knagowy, ratowniczy (dwa sposoby), sztyk, cumowy żeglarski, buchta.

Inną kategorią sprawdzaną przez egzaminatora to umiejętność kierowania załogą przez kandydata na żeglarza. Podczas egzaminu to Ty dowodzisz jachtem i załogą, stoisz za sterem i decydujesz o tym co się dzieje na jachcie (a nie egzaminator!). Spokojnie i zdecydowanie powinieneś wydawać polecenia załodze może dojść do niebezpiecznej sytuacji, która oczywiście spowoduje oblanie egzaminu. Jeżeli uznasz, że powinieneś wydać polecenie także egzaminatorowi (np. w sytuacji, kiedy stoi w niebezpiecznym miejscu lub utrudnia załodze wykonanie manewru) to zrób to!

Na koniec wszystkim kandydatom polecamy podejść do sprawy na spokojnie i pewnie. Egzaminy przebiegają w żeglarskiej atmosferze a celem komisji nie jest oblanie jak największej liczby kandydatów. Nie możesz jednak zbyt pewny siebie lub przesadnie luźnie nastawiony – potraktuj ten egzamin, jako kolejne   doświadczenie i naukę i żeglarską.

Po zakończeniu części praktycznej i dopłynięciu do brzegu egzaminator powinien omówić z Tobą przebieg egzaminu i ocenę. Gdy wszystkie manewry zostały wykonane poprawnie dostaniesz potwierdzenie o zdanym egzaminie. Później przez stronę Polskiego Związku Żeglarskiego generujesz wniosek i czekasz żeglarzu na upragniony patent żeglarza jachtowego.

Żeglarz jachtowy uprawnienia
Patent żeglarski jak zrobić uprawnienia żeglarza jachtowego?

Podstawowy paten żeglarski, czyli patent żeglarza jachtowego wymaga zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po jego zdaniu otrzymasz najniższe uprawnienia żeglarskie.

Jakie są wymagania dla żeglarza jachtowego?

Żeby otrzymać patent żeglarza jachtowego trzeba spełnić pewne wymagania. Często widzisz małe dzieci, które pływają na maleńkich łódeczkach. To optymiści, czyli żeglarze pływający na jachtach klasy optymist. Pływają pod opieką i kontrolą osób dorosłych czyli instruktorów lub trenerów. Będą mogli pływać samodzielnie ale znacznie później. Pierwszym warunkiem przystąpienia do kursu żeglarskiego i egzaminu jest wiek. Kandydat musi posiadać 14 lat. Oczywiście jako osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie prowadzić jachtu, musi na pokładzie być osoba dorosła opiekująca się nieletnim żeglarzem. Oczywiście kurs i egzamin można zaliczyć i zdać już po ukończeniu 14 roku życia. Właśnie i tu dochodzimy do sedna. Trzeba zdać egzamin. Żeby zdać egzamin teoretyczny i praktyczny trzeba się dobrze do tego przygotować. Najlepiej na naszych kursach żeglarskich. Po zdanym egzaminie występujesz do Polskiego Związku Żeglarskiego o wydanie dokumentu uprawniającego do sterowania jachtem. W Polsce nazywamy taki dokument patentem żeglarskim. Młody żeglarz zbiera doświadczenie i umiejętności po to aby wspinać się na kolejne szczeble w żeglarskiej hierarchii. Najwyższym stopniem jest kapitan jachtowy, żeby nim zostać koniecznie będziesz potrzebował przejść wszystkie stopnie i dużo pływać, ale to już na morzu.

Co to jest patent żeglarza jachtowego?

Każdy z nas uczy się nowych umiejętności prawie przez całe życie. Zaczynamy od chodzenia, później jest jazda rowerem, dalej samochodem. Za każdym razem zaczynamy od początku, od podstaw a później doskonalimy te umiejętności, niejednokrotnie aż do perfekcji. Z żeglarstwem jest podobnie. Zaczynamy od podstaw, cierpliwie ćwiczymy zwroty, parkowanie zwane w żeglarstwie cumowaniem, uczymy się znaków i przepisów. Do sterowania jachtem żaglowym potrzebujemy uprawnień podobnie jak do kierowania samochodem. W przypadku jachtów uprawnienie jest wymagane dla łódek powyżej 7,5m długości. Co nie oznacza, że jeśli chcesz dobrze pływać mniejszym jachtem to nie musisz się uczyć sterować. Niestety musisz również nauczyć się sterować. Żeby takie uprawnienie otrzymać nie jest potrzebny żaden kurs, wystarczy zdać egzamin. No dobrze, ale jak zdać egzamin? Dobrze jest jednak zapisać się do profesjonalnej szkoły lub zatrudnić dobrego instruktora, który pokaże co i jak. Taki dokument często będzie Ci potrzebny w wypożyczalni jachtów, żeglarsko mówimy o czarterowani. Jeśli chcesz pływać na Mazurach, Zalewie Zegrzyńskim czy Zatoce Gdańskiej i aktywnie spędzać czas pod żaglami to taki patent minimum żeglarski powinieneś mieć w portfelu. Jednak naszym zdaniem warto po prostu nauczyć się sterować jachtem dla własnego bezpieczeństwa, załogi i jachtu.

W naszej Akademii Żeglarskiej KORSEA mamy dla Ciebie szkolenia żeglarskie w różnej dostosowanej do Twoich potrzeb formułach.

Jakie są stopnie żeglarskie?

W Polsce istnieją następujące patenty żeglarskie: żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski oraz kapitan jachtowy. Dla każdego stopnia istnieją wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności lub stażu i doświadczenia. Żeglarz jachtowy to pierwszy i podstawowy stopień żeglarski to od niego zaczyna się przygoda z żeglowaniem dla większości osób zainteresowanych tą aktywnością.

Formularz kontaktowy

Kontakt bezpośredni jeśli masz szybkie pytania:
Zadzwoń: tel. +48 570 353 171
Mail: szkolenie@korsea.pl

Użyj poniższego formularza do  kontaktu z nami:

Adventure is free

Szkolenia

Zapisz się, aby być na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera. Bądź na bieżąco z promocjami i aktualnościami. Zapisując się akceptujesz  naszą Politykę Prywatności

Korsea Adventure is free

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping