https://korsea.pl

PROGRAMY SZKOLEŃ MOTOROWODNYCH

Szkolimy na wszystkie patenty motorowodne

Kursy i szkolenia motorowodne w KORSEA

Akademia Motorowodna i Żeglarska KORSEA to szkoła żeglarska, motorowodna i co naszym zdaniem najważniejsze robi najlepsze szkolenia i kursy na Zegrzu. Robimy kursy i szkolenia. Czym się różni szkolenie od kursu? Największa różnica jest taka, że na kursach uczymy podstaw, czyli można powiedzieć, że zaczynamy od zera, a szkolenia są wtedy gdy będziemy doskonalić nasze zdobyte już wcześniej umiejętności. Wszystko to organizujemy i prowadzimy na podstawie programów, czyli takiego zbioru zagadnień, które nasi instruktorzy przekazują naszym słuchaczom, czyli Tobie. Te nasze programy poddajemy ewaluacji, znów trudne słowo. Chodzi o to, że nasze sposoby uczenia analizujemy i dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań uczestników naszych kursów i szkoleń (a to trochę slogan) i tak robimy. Po co to? Po to by proces nauczania był najlepszy i robimy wszystko aby był.

Zapisz się na któryś z naszych kursów motorowodnych

Kurs w dni robocze

Korsea szkolenia motorowodne kurs morskiego sternika motorowodnego

Kurs motorowodny to super opcja i idealna rzecz dla tych co nie chcą tracić weekendu. Mamy dobrą sprawę, jeśli chcesz możesz zrobić kurs w tygodniu. To proste, zobacz i zapisz się. Takie kursy robimy przez cały sezon.

Kurs weekendowy

Kurs weekendowy to dobre rozwiązanie i do tego jeśli chcesz szkolić się w grupie to nie ma się nad czym zastanawiać. Kursy weekendowe na sternika motorowodnego na Zegrzu robimy w każdą sobotę i niedzielę.

Kurs indywidualny

Kurs indywidualny na patent sternika motorowodnego to rozwiązanie dla indywidualistów, harmonogram szkolenia i inne rzeczy uzgadniamy z uczestnikiem. Cena też jest indywidualna.

Programy kursów i szkoleń motorowodnych KORSEA

Spis treści

Nasze programy kursów i szkoleń zostały opracowane na podstawie obowiązujących wymagań egzaminacyjnych oraz doświadczenia naszych instruktorów w prowadzeniu szkoleń i kursów. Szczegółowe programy są dostępne do wglądu i zapoznania się dla uczestników naszych szkoleń i kursów. Każdy z uczestników naszych kursów opanuje wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie  jachtu motorowego w zakresie uzyskiwanych uprawnień motorowodnych. Dużo by o tym pisać, ale poniżej zamieszczamy tylko w wielkim skrócie opis programów szkoleń .

Program kursu na patent sternika motorowodnego

Jak się domyślasz patent sternika to podstawowy patent motorowodny, można powiedzieć, że to takie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Wydaje się, że mało ważne, ale to naprawdę ważny patent i dający wiele możliwości. Program nauczania na ten patent to podstawowa wiedza dla motorowodniaków.

Wykaz przedmiotów

1. Wiadomości ogólne.
2. Przepisy prawne.
3. Budowa jachtów.
4. Silniki i urządzenia napędowe.
5. Prace bosmańskie.
6. Locja śródlądowa.
7. Meteorologia.
8. Bezpieczeństwo. Ratownictwo.
9. Ochrona środowiska, etykieta i etyka.
10. Patenty i licencje motorowodne.
11. Zajęcia praktyczne – manewrowanie jachtem motorowym.

Ramowy program szkolenia na patent sternika motorowodnego
Wiadomości ogólne

a) Historia sportu motorowodnego w Polsce i na świecie.
b) Organizacja spotu motorowodnego w Polsce i na świecie UIM -Międzynarodowa Organizacja Motorowodna.
c) Zakres działania i zasięg terytorialny Urzędów Morskich, Urzędów Żeglugi Śródlądowej jako organów państwowej administracji żeglugowej. Rejonowych  Zarządów Gospodarki Wodnej jako administracji dróg wodnych. Charakterystyka sprzętu pływającego używanego przez wyżej wymienione jednostki.
d) Podstawowe zasady organizowania regat i imprez motorowodnych.
e) Inne instytucje związane z wodą.
– Państwowa Straż Pożarna.
– Policja.
– Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
– Przedsiębiorstwa Eksploatacji Kruszyw.
– Przedsiębiorstwa Rybackie.
– Przedsiębiorstwa Żeglugowe.

Przepisy

a) Podstawa prawne dotyczące uprawiania sportów motorowodnych i narciarstwa wodnego.
Obowiązujące patenty i licencje motorowodne.
– Ustawa o kulturze fizycznej z 18.07.2001r. (Dz.U.nr.81,poz.889).
– Rozporządzenie Rady Ministrów z 6. 05. 1997r.w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa
osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
– Rozporządzenie Ministra Sportu. w sprawie uprawiania żeglarstwa.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28. 04. 2003r.w sprawie przepisów żeglugowych na
śródlądowych drogach wodnych (Dz.U.nr.212,poz.2072.) zgodne z Międzynarodowym Kodem Żeglugi Śródlądowej CEVNI które mogą ulegać w czasie zmianom i modyfikacjom.
– Ustawa z dnia 24 grudnia 2001r.o żegludze śródlądowej ( Dz.. U. z 24.01.2001r.nr 5, poz.43)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.12.2004r. w sprawie polskiego rejestru jachtów
(Dz.U.nr.6,poz42 i 43).

– Ustawa “Kodeks Morski” (z dnia 18.09.2001r. Dz. U. nr 138, poz. 1545).
– Rozporządzenie Ministra Sportu ( -z dnia 29.05.2006 r. Dz. U. nr 99 poz. 690) w sprawie trybu
rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji.
– Ustawa o bezpieczeństwie morskim (z dnia 09.11.2000r. Dz. U. nr 109, poz. 1156).
– MPZZM – Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu z 1972 r. Ze zmianami, które weszły w życie 01.06.1983r.
– Zarządzenia Porządkowe Dyrektorów Urzędów Morskich w sprawie bezpieczeństwa uprawiania żeglugi morskiej przez statki sportowe i turystyczne.
– Zasady ubezpieczania jachtów motorowych oraz postępowanie po awarii i wypadku na wodzie.
– Sygnalizacja wzrokowa i dźwiękowa statków – wizualne i akustyczne przekazywanie informacji o
statkach i jednostkach uprawiających żeglugę przy użyciu: świateł ,znaków i sygnałów dźwiękowych –zasady i sposób ich nadawania.
– Znaki żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych.
– Sygnały wzywania pomocy.
Licencje motorowodne: warunki uzyskania licencji motorowodnych.  Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wymijania jachtów holujących. Sygnały podczas holowania narciarza.

Budowa jachtów motorowych

a) Typy jachtów motorowych i ich budowa.
b) Pontony, riby, jachty z silnikami przyczepnymi, zaburtowymi i wbudowanymi, jachty ślizgowe i
wypornościowe, kształty dna, podstawowe materiały konstrukcyjne: drewno, sklejka, stal, aluminium,
laminaty, skutery wodne.
c) Nazewnictwo części kadłuba, szkieletu, okuć i osprzętu.
d) Zdolności nautyczne jachtów motorowych: stateczność, wyporność, niezatapialność, zwrotność,
żegluga na fali i w ślizgu.
e) Konserwacja i drobne naprawy jachtu motorowego.
f) Wyposażenie techniczno – eksploatacyjne jachtów motorowych.
– wyposażenie bosmańskie
– urządzenia nawigacyjne,
– urządzenia i sprzęt ratunkowy,
– urządzenia i środki sygnalizacyjne,
– sprzęt pokładowy,
– sprzęt awaryjny,
– sprzęt przeciwpożarowy.

Silniki i urządzenia napędowe

a) Rodzaje silników spalinowych: dwusuwowe, czterosuwowe, przyczepne i stacjonarne benzynowe i wysokoprężne. Zasady działania silników dwu i czterosuwowych.
b) Podstawowe elementy składowe silnika, osprzęt silnika, główne parametry silników.
c) Różnice eksploatacyjne między silnikami dwu i czterosuwowymi – sposoby smarowania, waga, moc,
d) Zasady transportowania zużycie paliwa, głośność, eksploatacja, ceny.
e) Obsługa i konserwacja silników spalinowych: układu paliwowego, smarowania, chłodzenia, instalacji elektrycznej i akumulatorów.
f) Zjawiska znamionujące złą pracę silnika.
g) Postępowanie z silnikiem zamoczonym.
h) Okresowa konserwacja silnika – odstawienie posezonowe.
i) Urządzenia napędowe jachtów motorowych.
– mechanizmy przenoszenia napędu, przekładnie redukcyjne i typu Z, wały napędowe,
– budowa i zasada działania śruby napędowej oraz jej parametry. Zakładanie i zdejmowanie śruby
napędowej oraz jej dobieranie do silnika,
– Budowa i zasada działania pędnika strugo-wodnego ( wirnika, kierownicy, strugi, łożyska gumowego, urządzenia sterowego i wstecznego),
– Bezpieczeństwo podczas eksploatacji silnika i akumulatorów.

Locja

a) szlaki żeglowne na rzekach typu górskiego i nizinnego.
b) Żegluga na jeziorach i kanałach żeglownych.
c) Zagrożenia i przeszkody żeglugowe.
d) Budowle hydrotechniczne – progi, zapory, kanały, stopnie wodne, śluzy, pochylnie, zabudowa skarp.
e) Zachowanie się podczas wyprzedzania i wymijania statków żeglugi śródlądowej, oraz holowanych i pchanych zestawów sprzężonych.
f) Polskie szlaki żeglugowe.
g) Mapy wodnych szlaków turystycznych i przewodniki.

Meteorologia


a) Określanie siły wiatru i stanu akwenu w/g. Skali Beauforta.
b) Typowe zjawiska sygnalizujące złą pogodę (cumulonimbus).
c) Wykorzystanie prognoz radiowych i telewizyjnych oraz internetowych do przewidywania zmian
pogody.

Bezpieczeństwo i ratownictwo

a) Ratownictwo człowieka.
– podchodzenie do człowieka i rozpoznanie jego stanu zagrożenia,
– podjęcie na pokład i udzielenie pierwszej pomocy przed medycznej,
– transport chorego i przekazanie lekarzowi,
– zawartość podręcznej apteczki.
b) Ratownictwo sprzętu.
– sprzęt ratunkowy na jachcie motorowym,
– podstawowe zasady udzielania pomocy innym jednostkom pływającym,
– zachowanie się w czasie awarii własnego jachtu motorowego,
– samo-ratownictwo w przypadku wpadnięcia do rzeki lub jeziora,
– awaryjne środki łączności (tel. komórkowy),
– holowanie uszkodzonego sprzętu,
– lokalizacja zatopionego sprzętu,
– postępowanie w przypadku pożaru,
– postępowanie w przypadku konieczności opuszczenia jachtu.

Prace bosmańskie

a) Podstawowe wiadomości o linach.
b) Łączenie lin o jednakowej i różnej średnicy ( węzły: prosty, płaski, szotowy, refowy, holowniczy,
buchtowanie lin).
c) Łączenie lin z osprzętem (węzły: knagowy, wyblinka, kotwiczny ,cumowe ,ratowniczy, ósemka.
d) Zakończenia lin miękkich ( stopienie końca liny, opaska).
e) Zakończenia lin stalowych, ucho na stalówce.

Ochrona środowiska i etykieta na wodzie

a) Podstawowe problemy ochrony środowiska: hałas, zanieczyszczenie wody, powietrza gleby.
b) Ochrona przyrody wodnej i lądowej.
c) Zwyczaje i obyczaje na jachtach, w portach, na przystaniach, w ośrodkach sportów wodnych, na
imprezach, na szlakach wodnych i biwakach.
d) Zakaz korzystania przez osoby nietrzeźwe ze statków turystycznych i sportowych oraz przebywania na przystaniach.

Zajęcia praktyczne

Manewrowanie jachtem motorowym:
a) Manewrowanie na silniku:
– odchodzenie i dochodzenie do pomostu,
– pływanie kursem prostym i cyrkulacja,
– stawanie na boi i na kotwicy,
– podejście do przedmiotu pływającego na wodzie ( manewr “człowiek za burtą”).
b) Cumowanie jachtu i klarowanie na postój.
c) Praca w charakterze członka załogi.
d) Mijanie i wyprzedzanie dużych jednostek w kanale
e) Przechodzenie śluz i jazów
f) Pływanie w trudnych warunkach pogodowych

Program kursu na patent morskiego sternika motorowodnego

Motorowodny patent morski to już szkoła średnia a i może matura dla motorowodniaka.  Dochodzą takie rzeczy jak nawigacja, planowanie rejsu, większe znaczenie ma meteorologia, łączność na morzu czy ratownictwo. Uczymy tego na Zatoce Gdańskiej lub w Chorwacji.

Wykaz przedmiotów

1. Przepisy prawne.
2. Wiadomości o jachtach motorowych.
3. Wyposażenie jachtu morskiego.
4. Nawigacja:.
5. Locja:
6. Meteorologia:
7. Sygnalizacja, łączność.
8. Bezpieczeństwo i Ratownictwo.
9. Silniki i układy napędowe.
10. Zajęcia praktyczne.

Program szkolenia na patent morskiego sternika motorowodnego
Przepisy prawne

a) Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu,
b) przepisy regulujące postępowanie po wypadku morskim lub awarii,
c) regulujące sprawy bezpieczeństwa żeglugi statków sportowych w zakresie: środki
ratunkowe, przeciwpożarowe, łączności i sygnalizacji,
d) nadzoru technicznego w zakresie: dokumenty klasyfikacyjne jachtu.
e) wymagane dokumenty jachtu i załogi w czasie pływań po wodach morskich,
f) wybrane zagadnienia z kodeksu morskiego i innych ustaw: prawa i obowiązki
kapitana statku, bezpieczeństwo żeglugi, holowanie i pilotaż, ubezpieczenia, umowa
ratownicza,
g) ogólne zasady regulujące ubezpieczenia jachtów, postępowanie poawaryjne,
h) zakresu uprawnień żeglarskich wynikających z aktualnie obowiązujących
przepisów,
i) przepisy i zwyczaje żeglarskie ujęte dobrą praktyką morską i etykietą jachtową.

Wiadomości o jachtach motorowych

Wiadomości o jachtach motorowych. Duże jachty motorowe.
-klasyfikacja i główne parametry jachtów morskich.
-zdolności nautyczne jachtów motorowych: stateczność, żegluga na fali, wejście w
ślizg, szybkość kadłubowa, szybkość graniczna, itp.
-budowa kadłuba.

Silniki i układy napędowe

-Podstawowe wiadomości o budowie silników.
-Obsługa i konserwacja silników z zapłonem samoczynnym i iskrowym o dużej mocy.
-Zasady rozruchu i zatrzymywania silników.
-Materiały pędne i smary.
-Przekładnie silnik – śruba.

Wyposażenie jachtu morskiego

– wyposażenie bosmańskie.
– urządzenia nawigacyjne (GPS).
– sprzęt ratunkowy.
– środki sygnalizacyjne.
– sprzęt pokładowy, awaryjny i przeciwpożarowy
– urządzenia radiowe (Navtex).

Nawigacja

a) wiadomości w zakresie:
– kształt i wymiary Ziemi, podstawowe pojęcia i jednostki stosowane w nawigacji:
współrzędne geograficzne, mila morska, loksodroma i ortodroma, refrakcja ziemska,
widnokrąg, średnia odległość widnokręgu, geograficzny i optyczny zasięg świateł
latarni morskich,
– magnetyzm ziemski i magnetyzm własny jachtu: deklinacja – sposób zapisu na
mapach morskich polskich i angielskich i obliczanie jej aktualnej wartości,
– określanie dewiacji, sporządzanie wykresów i tabelek dewiacji,
– kursy i namiary kompasowe, magnetyczne i rzeczywiste,
– prędkość i droga jachtu: kurs, kąt drogi po wodzie i nad dnem, poprawka na wiatr
(dryf) i poprawka na prąd (znos), jednostki prędkości,
– pozycja jachtu: zliczona, obserwowana, prawdopodobna,
– określanie pozycji obserwowanej jachtu: linie pozycyjne z namiaru, kąta poziomego,
kąta kursowego, wykreślanie bezpiecznej linii pozycyjnej z kąta poziomego i namiaru,
określenie pozycji obserwowanej z równoczesnych i nierównoczesnych linii
pozycyjnych, dobór obiektów namierzanych w celu minimalizacji błędu pozycji
obserwowanej,
– zasady dobrej praktyki morskiej: umiejętność zapisu w dzienniku jachtowym i na
mapie, żegluga w wąskich przejściach i przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu,
– instrumenty nawigacyjne i zasady ich użytkowania: kompas, log, sonda, GPS,
Navtex, elektroniczna aparatura nawigacyjna.
b) umiejętności w zakresie:
– prowadzenia nawigacji metodą graficzną w czasie żeglugi,
– w czasie żeglugi na akwenie występowania pływów i prądów wpływowych:
– określenie głębokości w portach zasadniczych i dołączonych,
– określenie kierunków i prędkości prądów pływowych,
– nawigacyjne przygotowanie wejścia do portu na akwenie pływowym,
– przygotowanie rejsu,
– korzystania z polskich i angielskich pomocy nawigacyjnych,
oraz systemu GPS,
– posługiwania się przyrządami nawigacyjnymi.

Locja

a) umiejętność korzystania z pomocy nawigacyjnych: mapy polskie i angielskie, spisy świateł i sygnałów nawigacyjnych (polskie i angielskie), spisy sygnałów radiowych (polskie i angielskie), locje polskie wraz z uzupełnieniem; locje angielskie, tabele pływów,
b) wykonywanie korekty map i innych pomocy nawigacyjnych,
c) system IALA,
d) światła nawigacyjne i ich charakterystyki,
e) mapy morskie – klasyfikacja, konstrukcja, skala, zakres informacji, używane skróty, oznaczenia.

Meteorologia

a) znajomość podstawowych czynników meteorologicznych i umiejętność ich
określania: temperatura i jej zmiany z wysokością, równowaga atmosfery, ciśnienie
atmosferyczne, wilgotność, kierunek i prędkość wiatru, widzialność, ocena
zachmurzenia, opady,
b) umiejętność zapisu danych meteorologicznych w dzienniku jachtowym.
c) chmury: znajomość rodzajów chmur wg klasyfikacji międzynarodowej i ich
podziału,
d) wiatry: przyczyny powstawania wiatru, ogólna cyrkulacja atmosfery, wiatry lokalne,
e) masy powietrza, fronty atmosferyczne, układy baryczne: klasyfikacja mas
powietrza i frontów atmosferycznych, typowe zmiany pogody towarzyszące ich
przechodzeniu, niż, wyż, klin, zatoka, siodło, powstawanie niżu, tory niżów w
Europie, podstawowe rodzaje mgieł i typowe warunków ich powstawania,
f) umiejętność określania pozycji jachtu względem najbliższego układu barycznego i
frontów atmosferycznych,
g) mapy synoptyczne: analiza treści map synoptycznych, ustalenie przypuszczalnego
kierunku przemieszczania się niżów i frontów atmosferycznych, stref opadów i
obniżonej widzialności oraz kierunku i siły wiatru, przewidywanie rozwoju sytuacji
pogodowej na podstawie analizy kilku kolejnych map pogodowych,
h) komunikaty meteorologiczne: umiejętność wybrania na podstawie polskich i
angielskich spisów sygnałów radiowych danych stacji nadających komunikaty
pogodowe, umiejętność odbioru i zanotowania treści komunikatu, zasady działania i
obsługi systemu Navtex
i) współdziałanie morza i atmosfery: skala stanu morza, umiejętność oceny stanu
morza na podstawie oceny wyglądu powierzchni morza, znajomość rodzajów fal,
parametrów fali i ich zależności od głębokości morza, siły wiatru i czasu jego
oddziaływania.

Bezpieczeństwo i ratownictwo

a) bezpieczeństwo na jachcie morskim,
b) profilaktyka przeciwpożarowa,
c) holowanie jachtu w sytuacjach awaryjnych,
d) postępowanie w przypadku awarii jachtu morskiego – mielizna, pożar, przeciek,
e) sztrandowanie i ewakuacja załogi,
f) posługiwanie się środkami wzywania pomocy, sprzętem ratowniczym, p-poż i awaryjnym
g) zasady udzielania pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach poszerzone o
schorzenia i urazy występujące w żegludze jachtowej,
h) czas przetrwania rozbitka w zimnej wodzie, pomoc  człowiekowi z oznakami hipotermii,
i) wyposażanie apteczki jachtowej,
j) środki ratownicze:
– liny bezpieczeństwa, szelki bezpieczeństwa, kamizelki ratunkowe, koła ratunkowe, tratwa ratunkowa,
– pirotechnika, pławka EPIRB, transponder radarowy SART,
– gaśnice, koc gaśniczy, toporek i wiadro, pompy, plastry.
k) znajomość organizacji i zadań służby ratownictwa morskiego: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze Centrum  Koordynacyjne, stacje ratownictwa brzegowego, systemy komunikowania się
l) wiedza o zakresie pomocy, której można oczekiwać od służb ratownictwa morskiego,
m) znajomość zagrożeń dla jachtu i osób, związanych z udzielaniem pomocy przez
zwłaszcza duże statki nie będące jednostkami ratowniczymi,
n) sposoby porozumienia się z udzielającymi pomocy : porozumiewanie się ze
stacjami ratownictwa brzegowego, sposoby porozumiewania się ze statkami lub
śmigłowcami udzielającymi pomocy, znajomość techniki udzielania pomocy jachtowi
przez śmigłowiec i zasad współpracy ze śmigłowcem.

Sygnalizacja i łączność

a) sposoby wzywania pomocy,
b) znajomość wybranych flag MKS,
c) podstawy systemu GMDSS:
– umiejętność nawiązania łączności za pomocą radiotelefonu VHF,
– łączność poprzedzona sygnałami MAYDAY, PANPAN, SECURITE,
– podstawowa umiejętność wzywania pomocy i korespondencji w niebezpieczeństwie
za pomocą radiotelefonu w języku polskim i angielskim,
d) znajomość zasad obsługi i umiejętność prawidłowego użycia: pławki dymnej,
rakiety spadochronowej i innych środków pirotechnicznych dostępnych na jachcie.

Sygnalizacja i łączność

1. Zakres umiejętności praktycznych:
a) eksploatacja i manewrowanie jachtem morskim o długości kadłuba od 7m do 12m
na silniku,
b) prowadzenie nawigacji na akwenach bez pływów i pływowych,
c) korzystanie z polskich i anglojęzycznych pomocy i wydawnictw nawigacyjnych,
d) korzystanie z urządzeń łączności ze szczególnym uwzględnieniem wzywania pomocy.
2. Praca załogi i eksploatacja jachtu morskiego:
a) taklowanie jachtu, klar jachtu,
b) obsługa osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
c) zasady cumowania jachtu,
d) obsługa silnika,
e) umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu morskiego.
3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem morskim o długości kadłuba od 7 m do 12 m na silniku:
a) manewry podstawowe: odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”.
b) manewry dodatkowe: dojście do boi, odejście od boi, stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy.
5. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.
6. Podstawowa znajomość  techniki sztormowania oraz zasad bezpieczeństwa pracy na jachcie w warunkach sztormowych.

Szkolenia

Zapisz się, aby być na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera. Bądź na bieżąco z promocjami i aktualnościami. Zapisując się akceptujesz  naszą Politykę Prywatności

Korsea Adventure is free

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping