https://korsea.pl

KURS SRC ONLINE

Chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności operatora łączności bliskiego zasięgu? To ten kurs jest dla Ciebie.

Tak. Jest to możliwe online!

Kurs SRC online - informacje

Kurs SRC online przedstawia w przystępny sposób wiedzę z zakresu łącznością VHF morzu. Kurs przygotowuje do egzaminu SRC przed komisją w UKE, daje możliwość uzyskania certyfikatu kompetencji ISSA i pozwala uczestnikom opanować wiedzę niezbędną do właściwej komunikacji i alarmowania w czasie rejsów morskich.

Cena: 250zł

Cena kursu SRC online obejmuje:

250 zł – koszt dostępu do  platformy edukacyjnej na 60 dni, 3 spotkania z instruktorem prowadzącym, konsultacje mailowe, dostęp do bazy pytań, podręcznik “Radiooperator SRC”, skrypt “Procedury łączności”

350 zł – dodatkowy koszt wydania certyfikatu kompetencji SRC VHF ISSA (dla zainteresowanych)

Ważne!

Jeśli masz w planie zapisać się na kurs stacjonarny, to nie kupuj kursu online. Po zapisaniu się na kurs stacjonarny otrzymasz pełny dostęp do wszystkich materiałów kursu online!

Na kursie nauczysz się:

  • Poznasz morskie procedury łączności i bezpieczeństwa
  • Nauczysz się prowadzenia łączności w zakresie VHF i nie tylko
  • Poznasz wymagane zwroty anglojęzyczne
  • Dowiesz się co to jest system i procedury GMDSS
  • Przygotujesz się do egzaminu przed komisją UKE

Wymagania dla uczestników kursu:

Nie ma żadnych wymagań wstępnych, poza ogólną wiedzą o żeglowaniu.

Wymagania wstępne:

Kurs jest przeznaczony dla każdego kto chce uzyskać wiedzę i uprawnienia do prowadzenia łączności krótkiego zasięgu na morzu

Co otrzymujesz po zapisie?

Radiotelefon ICOM IC 330

W całym kursie SRC online wszystkie zagadnienia dotyczące pracy na radiotelefonie opierają się o model ICOM IC-330. Niezawodne i popularne radio, używane również przez komisje egzaminacyjne Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Korsea Akademia Motorowodna i Żeglarska

W ramach kursu SRC online otrzymasz:

Program kursu SRC:

Opis modułów szkoleniowych kursu SRC

Kurs SRC online został podzielony na siedem modułów. Każdy moduł zawiera komplet materiałów obejmujących dane zagadnienie. W modułach znajdziesz: filmy edukacyjne, skrypty i materiały do nauki oraz zestawy pytań sprawdzających nabytą wiedzę.
Łącznie: 90 wykładów, łączny czas nauki: 7 godz. 10min. Średni czas jednego wykładu: mniej niż 5min.

Wprowadzenie do łączności na morzu. Język angielski

Technika i technologia

Radiotelefon VHF

DSC
Digital Selective Calling

Procedury łączności

System GMDSS

Przepisy, certyfikaty, egzaminy

Materiały szkoleniowe

Moduł I – Wprowadzenie do łączności na morzu. Język angielski.

Współczesne jednostki morskie są wyposażone w środki łączności, tym przede wszystkim radio VHF (Very High Ferequency). Obsługa takiego radiotelefonu wymaga posiadania uprawnień SRC (Short Range Certificate). Istnieje wiele zasad i dobrych rządzących prowadzaniem łączności radiowej.  Ten kurs to pierwszy krok, tylko dzięki praktyce i zdobywaniu doświadczeń będziesz kompetentnym i dobrym operatorem. Język angielski jest najczęściej stosowanym językiem w korespondencji radiowej na całym świecie. Dobrze jest opanować podstawowe słownictwo i umieć je stosować w praktyce.

W tym dziale omówimy takie tematy jak:
– zasady prowadzenia komunikacji w łączności morskiej,
– dobre praktyki i zwyczaje,
– zasady prowadzenia korespondencji w łączności morskiej,
– język i literowanie,
– tajemnica korespondencji,
– język angielski na morzu,
– podstawowe zwroty i sformułowania – słowniczek.

Kurs SRC online KORSEA

Wprowadzenie do łączności
czas: 11 min

Kurs SRC online KORSEA

Język angielski
czas: 9 min

Również: Opis procedur łączności, Skróty stosowane w radiokomunikacji, Słownik angielsko-polski, Definicje, Call Sign, Międzynarodowy Kod Sygnałowy.

Moduł II – Technika i technologia

System łączności radiowej działa w oparciu o szczegółowe normy techniczne. Do jego prawidłowego działania zostały przyjęte pasma radiowe o odpowiedniej częstotliwości. Fale radiowe generowane dla tych pasm podlegają podlegają różnym procesom które zostaną przedstawione w tym rozdziale. Omówimy wszystkie techniczne elementy systemu od urządzeń zasilający po anteny i odbiorniki.

W tym dziale omówimy takie tematy jak:
-radiowe pasma morskie,
-modulacja i propagacja fal radiowych
-anteny, akumulatory i instalacje,
-zasięg VHF,
-kanały radiowe i rodzaje emisji,
-kanał 16 i inne ważne kanały – ich funkcje i zastosowanie.

Kurs SRC online Korsea

Fale radiowe
czas: 9 min

Kurs SRC online

Moc i zasięg nadawania
czas: 6 min

Kurs SRC online KORSEA

Kanały radiowe
czas: 7 min

Kurs SRC online KORSEA

Organizacja kanałów morskich
czas: 8 min

Również: Charakterystyka fal radiowych, Akumulatory, Anteny, Rodzaje emisji, Lista kanałów, Propagacja fal, Efekt Dopplera.

Moduł III – Radiotelefon VHF

Radiotelefon VHF stanowi podstawowy element łączności w korespondencji morskiej. Warto znać jego możliwości i budowę. Właściwe jego ustawienia do pracy to ważny element prowadzący do efektywnej i skutecznej korespondencji na morzu. Dla operatora ważna jest umiejętności obsługi takiego radia.Istniej wiele modeli i producentów radiotelefonów. Na naszym szkoleniu bazujemy na radiotelefonie ICOM IC-330. Jest to popularne i niezawodne radio stosowane również przez komisje egzaminacyjne UKE.

W tym dziale omówimy takie tematy jak:
-budowa i funkcje radiotelefonu,
-bezpieczeństwo eksploatacji,
-funkcje menu i parametry ustawień do pracy,
-ustawienia nasłuchu i skanowania
-wprowadzanie i programowanie właściwych parametrów,
-radiotelefony przenośne.

 

Kurs SRC online

Wyświetlacz radiotelefonu VHF
czas: 4 min

Kurs SRC online

Nasłuch w radiotelefonie VHF
czas: 2 min

Kurs SRC online KORSEA

MENU radiotelefonu VHF
czas: 8 min

Kurs SRC online

Funkcja skanowania radiotelefonu VHF
czas: 3 min

Również: Bezpieczeństwo w czasie pracy z radiem VHF, Włączanie, stawienia  głośności i SQL, Panel przedni, Panel tylni, Pasek funkcji wyświetlacza, Mikrofon i jego funkcje, Wpisywanie MMSI i ATIS, Ustawienia kanałów ulubionych, Funkcja nasłuchu, Nasłuch potrójny,  Skanowanie regularne, Skanowanie priorytetowe, Funkcja AQUA, Radiotelefony przenośne, Instrukcja radiotelefonu.

Moduł IV – DSC

DSC (Digital Selective Calling) czyli cyfrowe selektywne wywołanie to jeden z podstawowych elementów systemu GMDSS. To system służący do automatycznego ustanawiania połączeń. Funkcjonuje na kanale 70, którego nie znajdziecie na wyświetlaczu. Jego podstawowym zadaniem jest odciążenie kanału 16. Wiadomości wysyłane za pomocą DSC są tylko wywołaniem, dalsza korespondencja jest prowadzona na fonii.

W tym dziale omówimy takie tematy jak:
-jak działa DSC, budowa wywołania,
-jak są kodowane wiadomości,
-wprowadzanie pozycji i czasu,
-zastosowanie DSC, kategorie wywołań.

Kurs SRC online

Wiadomości ogólne o DSC
czas: 15 min

Kurs SRC online

Wszystko numerach MMSI
czas: 9 min

Kurs SRC online

Wprowadzanie pozycji i czasu
czas: 2 min

Kurs SRC online

Wywołanie DSC DISTRESS
czas: 9 min

Również: Ustawienia DSC, Wywołanie indywidualne DSC, Other DSC, Postępowanie po odbiorze DISTRESS, Test DSC, Programowanie indywidualnego ID, Programowanie grupowego ID, DSC Log, Wywołanie anulujące DISTRESS

Moduł V – Procedury łączności

Ogólne zasady postępowania są ustalane przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Zawarte zostały w przepisach dotyczących bezpieczeństwa na morzu w konwencji SOLAS (Safety of Life at Sea). Szczegóły są zawarte w Regulaminie Radiowym opracowanym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Została ustalona hierarchia procedur, w której najwyższy priorytet ma procedura łączności alarmowej. Umiejętność zastosowania odpowiedniej procedury to ważny element wiedzy operatora.

W tym dziale omówimy takie tematy jak:
-procedura łączności rutynowej,
-procedury łączności ostrzegawczej (bezpieczeństwa),
-procedura łączności ponaglenia,
-procedura łączności alarmowej,

Kurs SRC online

Procedura łączności alarmowej Mayday
czas: 16 min

Kurs SRC online

Procedura łączności PAN PAN
czas: 7 min

Kurs SRC online

Procedura łączności SECURITE
czas: 5 min

Kurs SRC online

Łączność rutynowa
czas: 8 min

Również: Łączność między jachtami, Łączność mniej formalna, Rozmowa z mariną, Łączność rutynowa z wywołaniem DSC, Wywołanie z zmianą kanału, Wywołanie jednostki na pozycji, Wywołanie nie pełne, PAN PAN – pomoc medyczna, Anulowanie wywołania PAN PAN, Wywołanie pilne z DSC URGENCY, Komunikaty SECURITE w bezpieczeństwie żeglugi, Ostrzeżenia meteorologiczne, MAYDAY wywołanie alarmowe, Mayday zgłoszenie się do akcji ratunkowej, Przekazanie komunikatu alarmowego, Odwołanie komunikatu alarmowego, Zawieszenie i zakończenie korespondencji alarmowej, Wywołanie alarmowe z DISTRESS,

Moduł VI – System GMDSS

GMDSS (ang. Global Maritime Distress and Safety System) – Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa to przede wszystkim zbiór procedur bezpieczeństwa, opis wyposażenia oraz środków łączności radiowej i satelitarnej przewidziany do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i umożliwienia szybkiego, skutecznego alarmowania o wypadkach na morzu, przesyłania informacji ważnych dla bezpieczeństwa statków oraz zapewnienia łączności w czasie akcji poszukiwawczo –ratowniczych.
System jest istotną częścią międzynarodowej Konwencji SOLAS (Safety Of Life At Sea).

W tym dziale omówimy takie tematy jak:

– system GMDSS, który jest  tak naprawdę zbiorem podsystemów łączności i alarmowania
– NAVTEX czyli system rozgłaszania ostrzeżeń meteorologicznych i nawigacyjnych
– Cospas – Sarsat, organizacja zapewniająca dostarczanie sygnałów alarmowych do centrów koordynacyjnych
– EPIRB, który stanowi bardzo efektywny środek wzywania pomocy na całym świecie
– SART, urządzenie służące do namierzania rozbitków na morzu w tratwie ratunkowej, ale możliwe do zastosowania na każdej jednostce
– AIS, system przesyłania danych między statkami lub ze stacjami brzegowymi, podnoszący bezpieczeństwo żeglugi
– podział morza na obszary i wymagane wyposażenie jednostek z tym związane
– testowanie urządzeń łączności i alarmowania
– informacje jak prowadzić Dziennik Radiowy na jednostce.

Pozostałe elementy systemu GMDSS, takie jak DSC oraz radiotelefon VHF zostały omówione wcześniej.

Informacje o systemie GMDSS
czas: 16 min

Radiopława EPIRB
czas: 16 min

System COSPAS SARSAT
czas: 16 min

NAVTEX opis systemu
czas: 16 min

Również: Navtex struktura komunikatu, Transpondery SART, AIS informacje podstawowe, AIS jak  to działa, AIS urządzenia w systemie, AIS transponder SART, Testowanie urządzeń GMDSS, Dziennik radiowy, Obszary morskie GMDSS.

Moduł VII – Przepisy, certyfikaty, egzaminy

Łączność na morzu w obszarze A1 prowadzona za pomocą radiostacji VHF wymaga uprawnień SRC (Short Range Certificate) czyli świadectwa operatora bliskiego zasięgu. Zakres wiedzy i umiejętności wymagany w stosunku do tej funkcji został określony w Regulaminie Radiokomunikacyjnym ITU i Konwencji SOLAS. W Polsce zostały te przepisy wdrożone min. w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. Świadectwa są wydawane bez terminowo. Żeby je otrzymać należy zdać egzamin. Jak się zapisać na egzamin i jak  się do niego przygotować? O tym wszystkim dowiesz się z tego rozdziału.

W tym dziale omówimy takie tematy jak:

-przepisy międzynarodowe, konwencje i regulaminy obowiązujące w łączności morskiej,
-przepisy polskie, ustawa i rozporządzenie,
-jakie są certyfikaty i kto je wydaje, ważność tych certyfikatów na świecie,
-egzaminy na certyfikaty SRC, jak wyglądają i jaki mają przebieg,
-jak się przygotować do egzaminów, aby je zdać.

 

Kurs SRC online

Konwencja SOLAS
czas: 3 min

Kurs SRC online

Regulamin radiokomunikacyjny ITU
czas: 3 min

Kurs SRC online

SRC Certyfikaty
czas: 4 min

Kurs SRC online

Egzaminy i testy ćwiczeniowe SRC
czas: 4 min

Również: Testy ćwiczeniowe, Instrukcja jak się zapisać na egzamin w UKE, Harmonogram sesji egzaminacyjnych,

Materiały i skrypty szkoleniowe ISSA:

FORMULARZ ZAPISU NA SZKOLENIE SRC

Kontakt bezpośredni w sprawie rezerwacji:
Zadzwoń: tel. +48 570 353 171
Mail: szkolenie@korsea.pl

Użyj poniższego formularza do zapisu na szkolenie. Po wysłaniu zgłoszenia czekaj na kontakt z naszej strony.

Kurs SRC online w pytaniach i odpowiedziach

Dlaczego kurs SRC online w KORSEA?

To bardzo wygodny i efektywny sposób na naukę i przygotowanie do egzaminu. Szkolenie SRC online przygotowane przez KORSEA ma formę e-learningu. Dostęp online do platformy e-learningowej pozwoli na naukę w każdym miejscu i o wybranej przez Ciebie porze. Dostęp do materiałów jest udzielany na 90 dni. Możesz rozłożyć naukę na etapy i powtarzać wybrany materiał wiele razy, aż do jego opanowania. Pytania testowe pozwolą Ci sprawdzić swoją wiedzę i przygotować się do egzaminu w UKE

Co to jest kurs SRC online?

Kurs SRC online w Akademii Żeglarskiej KORSEA, to kurs przygotowujący do egzaminu przed komisją egzaminacyjną UKE. Program szkolenia zawiera pełny materiał do nauki dla przyszłego radiooperatora. Wykłady są prezentowane w formie krótkich filmów. Dodatkowo uczestnik ma dostęp do testów ćwiczeniowych oraz skryptów i artykułów poszerzających wiedzę z tego zakresu.

Co zawiera kursu SRC online?

Kurs SRC online zawiera pełną wiedzę umożliwiającą zdobycie certyfikatu dla radiooperatora SRC. W pakiecie szkoleniowym uczestnik otrzymuje: 90 wykładów w postaci krótkich filmów – średni czas jednego wykładu mniej niż 5 minut, trzy godzinne spotkania online z instruktorem, skrypty szkoleniowe i dodatkowe materiały edukacyjne oraz dostęp do bazy pytań egzaminacyjnych.

Jaki jest program kursu SRC online?

Program szkolenia obejmuje 7 modułów: Wprowadzenie do łączności na morzu. Język angielski w łączności; Technika i technologia nadawania; Radiotelefon VHF; DSC; Procedury łączności; System GMDSS; Przepisy, certyfikaty i egzaminy.

Ile kosztuje kurs SRC online?

Kurs SRC w KORSEA Akademii Żeglarskiej i Motorowodnej kosztuje 200zł. Koszt kursu nie obejmuje kosztów egzaminu i wydania certyfikatu.

Czy na kursie online otrzymam certyfikat UKE?

Nie. Certyfikat UKE otrzymasz po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną w ośrodku UKE. Po kursie możesz otrzymać certyfikat kompetencji SRC ISSA. Nie jest to dokument państwowy, gdyż jest wydawany przez stowarzyszenie szkół żeglarskich.

Czy z posiadając certyfikat kompetencji SRC ISSA mogę zarejestrować radiotelefon na swoim jachcie?

Nie. UKE wymaga dokumentu państwowego. Aby zarejestrować radio potrzebujesz certyfikatu SRC wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Również w przypadku rejestracji radia przenośnego musisz posiadać certyfikat SRC wydany przez UKE.

Gdzie znajdę informację o terminach egzaminów?

Terminy i miejsca egzaminów znajdziesz na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Harmonogram sesji egzaminacyjnej jest ustalany na początku roku kalendarzowego. Warto tam jednak zaglądać częściej, ponieważ pojawiają się dodatkowe terminy egzaminów

Nasza Akademia Żeglarska jest w federacji ISSA

Certyfikat radiooperatora SRC VHF to , poza patentem uprawniającym do prowadzenia jachtów, dokument niezbędny do prowadzenia jachtów po wodach morskich. Na każdym jachcie wyposażonym w radiostację powinna znajdować się osoba z uprawnieniami do jej obsługi.
Nasz kurs SRC online jest prowadzony według standardu ISSA i zawiera przydatne informacje, niezbędne do bezpiecznego prowadzenia komunikacji radiowej podczas pływania rekreacyjnego.
Po kursie każdy uczestnik może otrzymać certyfikat kompetencji potwierdzający odbycie kursu SRC.

Kurs dodatkowo rozszerzyliśmy o zagadnienia niezbędne do zdania egzaminu przed komisją  Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Po zapisie na nasz kurs SRC online otrzymujesz dostęp do platformy e-lerningowej, która zawiera materiały szkoleniowe, skrypty, bazę wiedzy oraz dostęp do testów sprawdzających wiedzę. Kurs możesz przejść w swoim tempie, w dowolnym miejscu i czasie. Dostęp do platformy masz przez 60 dni od daty zapisu. Przez cały czas masz możliwość kontaktu mailowego z instruktorem prowadzącym.

Adventure is free

Zapisz się, aby być na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera. Bądź na bieżąco z promocjami i aktualnościami. Zapisując się akceptujesz  naszą Politykę Prywatności

Korsea Adventure is free

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping