https://korsea.pl

Żeglarz jachtowy – budowa jachtów

Welcome to your Żeglarz jachtowy - budowa jachtów

1. 
Po zakończeniu używania kuchenki gazowej należy jako pierwszą czynność wykonać:
2. 
Górny koniec masztu, to:
3. 
Krawędź żagla obszytą dla wzmocnienia nazywamy
4. 
Refbanta to:
5. 
Gardą (szponą) nazywamy element konstrukcji:
6. 
Fok może być mocowany do sztagu miedzy innymi przy pomocy:
7. 
Flagsztok, jest to:
8. 
Akumulatory kwasowe bezobsługowe powinny być umieszczone na jachcie:
9. 
Żagiel o dużej powierzchni podnoszony na sztagu i sięgający znacznie poza wanty to:
10. 
Hals, to lina napinająca lub mocująca:
11. 
Główny wzdłużny element konstrukcyjny kadłuba jachtu, to:
12. 
Achterpik na jachcie znajduje się:
13. 
Szpring dziobowy to lina cumownicza biegnąca:
14. 
Jakiego rodzaju paliwo używane jest w czterosuwowych silnikach przyczepnych:
15. 
Końce bomu to:
16. 
Jak nazywają się pokazane na szkicu kolorem czerwonym elementy rozpierające wanty?
17. 
Lina służące do podnoszenia miecza to:
18. 
Topenanta to lina służąca do:
19. 
O sprawności układu chłodzenia w silniku zaburtowym świadczy:
20. 
Pokazana na rysunku kotwica to kotwica
21. 
Brest, jest to:
22. 
Miecz na jachcie to:
23. 
Kokpit na jachcie to:
24. 
Kluza jest to:
25. 
Do mocowania lin olinowania ruchomego do żagli lub lin olinowania stałego do okuć pokładowych mogą być używane:
26. 
Komory wypornościowe na jachcie służą do:
27. 
Knaga to element osprzętu jachtu służący do:
28. 
Szoty to liny służące do:
29. 
Refsejzingi to linki służące do:
30. 
Sztormreling, to:
31. 
Najczęściej stosowane napięcie w akumulatorach jachtowych to:
32. 
Pawęż to element konstrukcyjny jachtu:
33. 
Pokazany na szkicu żagiel to:
34. 
Żagiel podnoszony na sztagu jachtu o osprzęcie żaglowym typu slup to:
35. 
Spinaker, to żagiel stosowany przy żegludze:
36. 
Na rysunku pokazano schematycznie konstrukcję urządzenia sterowego. Element zaznaczony kolorem czerwonym to:
37. 
Kabestan to urządzenie:
38. 
Do olinowania ruchomego zaliczamy:
39. 
Do prowadzenia i regulacji ustawienia szotów żagli (np. foka) służą:
40. 
Do regulacji napięcia olinowania stałego jachtu używa się:
41. 
Bryty, są to:
42. 
Jak bezpiecznie sprawdzić szczelność instalacji gazowej na jachcie?
43. 
Kontrafałem nazywamy:
44. 
Bulbkil, jest to:
45. 
Na rysunku pokazano schematycznie miecz jachtu. Jaki to rodzaj miecza ?
46. 
Refpatentem nazywamy element konstrukcyjny:
47. 
Jacht, który posiada jeden maszt i dwa żagle grot i fok ma typ osprzętu żaglowego:
48. 
Lazy jack, to:
49. 
Pomieszczenie służące do przygotowywania posiłków na jachcie, to:
50. 
Na rysunku pokazano schematycznie miecz jachtu. Jaki to rodzaj miecza?
51. 
Szpicgat to typ kadłuba jachtu o poniższej charakterystyce:
52. 
Jak nazywa się urządzenie do podnoszenia i opuszczania silnika przyczepnego?
53. 
Refszkentla, jest liną napinającą:
54. 
Na rysunku obok pokazano element takielunku jachtu. Jest to:
55. 
Przy ożaglowaniu bermudzkim krawędź żagla mocowana do takielunku (masztu, sztagu) to:
56. 
Dla umożliwienia kładzenia masztu jest on osadzany w:
57. 
Szkielet jachtu w płaszczyźnie poprzecznej wzmacniają:

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping