https://korsea.pl
Korsea Adventure is free

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA

Temat: Oznakowanie śródlądowych dróg żeglownych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Znaki żeglugowe zakazu

Do podstawowych znaków żeglugowych należą znaki zakazu. Mogą być one objaśniane lub uzupełniane pomocniczymi znakami żeglugowymi. Znaki wodne, w tym znaki żeglugowe zakazu, są dla uczestników ruchu żaglowego tak ważne, jak dla uczestników ruchu drogowego znaki drogowe.

Zakaz przejścia

Światła koloru czerwonego, po dwa w pionie lub poziomie, lub światło pojedyncze

Dwie flagi jedna nad drugą lub pojedyncza flaga

Dotyczy: mijania, portów i bocznych dróg wodnych, zamknięcia ruchu żeglugowego, przejścia pod mostami stałymi, przejścia pod mostami zwodzonymi, przejścia przez jazy, wchodzenia i wychodzenia ze śluz.

test sternik motorowodny LOCJA

Zakaz wyprzedzania dotyczący zestawów

Zakaz postoju na kotwicy lub na cumach przy brzegu

Zakaz postoju, również na kotwicy i cumowania przy brzegu

Test sternik motorowodny locja znaki zakazu

Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny

Zakaz zawracania

Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym

Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym

Zakaz uprawiania narciarstwa wodnego

Zakaz uprawiania narciarstwa wodnego oraz holowania statków powietrznych za statkiem

Zakaz ruchu statków, które nie są statkami o napędzie mechanicznym i żaglowym

Koniec strefy, w której statki używane wyłącznie do uprawiania sportów lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości

Zakaz wyprzedzania

Zakaz mijania i wyprzedzania

Test na patent motorowodny

Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku w metrach – od znaku

Zakaz cumowania do brzegu

Zakaz wytwarzania fali

Zakaz ruchu statków używanych do uprawiania sportu

Zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do sportu i rekreacji

Zakaz ruchu statków żaglowych

Zakaz ruchu statków żaglowych

Zakaz pływania na desce z żaglem

Zakaz dla skuterów wodnych

Zakaz ruchu skuterów wodnych

Zakaz wodowania i wyciągania statków na brzeg

Znaki żeglugowe nakazu

Znaki nakazu to tablice prostokątne lub kwadratowe, białe otoczone czerwoną ramką i czarnym symbolem w środku.

Nakaz ruchu w kierunku w kierunku wskazanym przez znak

Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku, która leży z lewej burty

Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty

Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty

Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty

Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty

Nakaz nie przekraczania podanej na znaku prędkości w km/h

Nakaz zachowania szczególnej ostrożności

Nakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu głównej drogi wodnej, które może mieć miejsce, gdy nie zmusza to statków do zmiany kursu lub prędkości

Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego

Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku, która leży z prawej burty

Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty

Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty

Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty

Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty

Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami

Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami

Nakaz nadania sygnału dźwiękowego

Nakaz nadania sygnału dźwiękowego

Nakaz zachowania szczególnej ostrożności.Wyjście na główną drogę dozwolone, gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu lub prędkości

Nakaz zmiany kursu lub prędkości przez statki idące główną drogą w sytuacjach, gdy z portu lub bocznej drogi wodnej wychodzą statki (światło migające)

Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale

Znaki żeglugowe ograniczenia

Znaki ograniczenia to tablice kwadratowe, białe otoczone czerwoną ramką i czarnym symbolem w środku.

Ograniczona  głębokość. Bez wskazania ile konkretnie wynosi.

Ograniczona wysokość nad zwierciadłem wody. Bez wskazania ile konkretnie wynosi.

Ograniczona szerokość szlaku. Bez wskazania szerokości szlaku.

Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego brzegu w odległości podanej w metrach. Statki powinny przechodzić w odległości większej.

Ograniczona głębokość do 2,2 m

Ograniczona głębokość. Liczba na znaku określa głębokość w metrach. Na akwenach o zmienny poziomie wysokości liczba określa poziom najwyższej wody żeglownej.

Ograniczenie wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody do 7,5m

Ograniczona wysokość  nad zwierciadłem wody. Liczba na znaku wskazuje wysokość nad poziomem najwyższej wody na zbiornikach o zmiennym poziomie.

Ograniczona szerokość szlaku z wskazaniem szerokości w metrach.

Znaki żeglugowe informacyjne

Znaki informacyjne to tablice czworokątne lub kwadratowe, niebieskie z białym znakiem, tablice prostokątne zielone z białym pionowym szerokim pasem biegnącym po środku tablicy.

Jaz w bliskiej odległości

Jaz w bliskiej odległości

Prom na uwięzi

Prom przemieszczający się swobodnie

Wskazanie linii energetycznej napowietrznej nad drogą wodą. Liczba określa wysokość linii nad poziomem najwyższej wody żeglownej w metrach

Zezwolenie na postój. Również na postój na kotwicy lub cumach przy brzegu

Zezwolenie na postój na akwenie. Liczba oznacza szerokość akwenu w metrach, na którym postój jest dozwolony, licząc od miejsca ustawienia znaku

Zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w odległości 30 i 60m od miejsca ustawienia znaku

Zezwolenie na postój na akwenie. Liczby określają ograniczenie akwenu odstępami w metrach, licząc od miejsca ustawienia znaku

Zezwolenie na postój burta przy burcie. Cyfra rzymska oznacza maksymalną liczbę jachtów, które mogą cumować burta w burtę

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania. Dla statków nie przewożących materiałów niebezpiecznych.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego oraz holowanie statków powietrznych za statkiem

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Zezwolenie na ruch statków żaglowych

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać  jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek. Dla statków przewożących materiały niebezpieczne.

Napisz DO NAS Jeśli masz pytania

Zapisz się, aby być na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera. Bądź na bieżąco z promocjami i aktualnościami. Zapisując się akceptujesz  naszą Politykę Prywatności

Korsea

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping