https://korsea.pl

Egzaminy żeglarskie

Egzamin na patent żeglarza jachtowego

Egzaminy na patent żeglarza jachtowego odbywają się w każdą sobotę w godzinach popołudniowych w portach na Zalewie Zegrzyńskim. Po zapisie na egzamin żeglarski czekaj na potwierdzenie terminu i miejsca egzaminu. Po zapisie, konieczne będzie dokonanie opłaty za egzamin. Może też zapłacić na miejscu przed egzaminem do komisji egzaminacyjnej.

Warunki przystąpienia do egzaminu żeglarskiego

Jeśli chcesz przystąpić do egzaminu na patent żeglarza jachtowego to musisz spełnić te wymagania:

 • musisz mieć ukończone 14 rok życia,
 • zapisać się na egzamin poprzez nasz system nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem egzaminu,
 • wnieść opłatę, płatności elektronicznej lub przelewem bankowym na konto wskazane w systemie, płatność należy wnieść nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem egzaminu. Po uzgodnieniu z organizatorem, możesz wnieść opłatę za egzamin w gotówce do komisji egzaminacyjnej.

Potwierdzenie rezerwacji kandydata na egzamin następuje dopiero po dokonaniu płatności.

Ważne! Przystąpienie do  egzaminu na petent żeglarza jachtowego nie wymaga ukończenia lub uczestniczenia w szkoleniu.To komisja przygotowuje zestawy pytań egzaminacyjnych i przydziela zadania egzaminacyjne na części praktycznej.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy przedstawić następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokument potwierdzający upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za egzamin – dotyczy uczniów i studentów poniżej 26 roku życia (najlepiej aby była to ważna legitymacja),
 • kopia dowodu wpłaty za egzamin,
 • w przypadku osób niepełnoletnich – zgoda rodziców na udział w egzaminie.

Organizacja egzaminu żeglarskiego

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera 75 pytań i na jego rozwiązanie jest 90 minut. Pozytywny wynik tej części egzaminu zapewnia 65 prawidłowych odpowiedzi.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych, określonych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu. Egzamin przeprowadzany jest na jachtach typu slup o długości kadłuba co najmniej 5,5 m wyposażonych w silnik z biegiem wstecznym, przy sile wiatru 1-5 stopni w skali Beauforta na akwenie z dostępnym pomostem wyposażonym w urządzenia cumownicze oraz dostępną boją cumowniczą.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.
W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin powtarzany jest w całości.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może przystąpić do egzaminu w innym terminie po uprzednim kontakcie z nami. Prośbę o możliwość przystąpienia do egzaminu w innym terminie wraz z dowodem wpłaty za egzamin należny przesłać za pomocą tego formularza >>  na 2 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu.

Wydanie patentu po zdanym egzaminie

Po zdanym egzaminie i otrzymaniu zaświadczenia, występujesz o wydanie patentu do Polskiego Związku Żeglarskiego. Przed przystąpieniem do generowania wniosku w  systemie przygotuj zdjęcie, które będzie wydrukowane na patencie. Płatność za wydanie patentu możesz zrealizować on-line lub za pomocą formularza.

Opłata za wydanie patentu wynosi:
50 zł – osoby dorosłe
25 zł – uczniowie i studenci do 26 roku życia (do wniosku musisz dołączyć kopię legitymacji)

Do tych opłat doliczana jest opłata za przesyłkę patentu na adres wygenerowany we wniosku.

Tu możesz złożyć wniosek o wydanie patentu żeglarskiego.
Tu możesz zobaczyć instrukcję generowania wniosku o wydanie patentu żeglarskiego.

Formularz zapisu i kontaktu

Zgłoszenia i opłatę za egzamin należy dokonać na 7 dni przed egzaminem!


Kontakt bezpośredni
Jeśli masz pytania lub chcesz się z nami skontaktować to możesz zrobić to w sposób bezpośredni:
tel.: 570353171
mail: egzaminy@korsea.pl

Egzaminy na patenty żeglarskie
Jak wygląda egzamin żeglarski?

Egzamin odbywa się w miejscu i czasie ustalonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Egzamin żeglarski to część teoretyczna i część praktyczna na jachcie żaglowym. Część teoretyczną piszesz w sali szkoleniowej. Komisja ma ze sobą testy egzaminacyjne i arkusze odpowiedzi. Przed rozpoczęciem egzaminu wnosisz opłatę egzaminacyjną do komisji. W testach żeglarski jest zawsze 75 pytań. Czas rozwiązywania takiego testu to maksymalnie 90min. Żeby zaliczyć test musisz mieć 65 prawidłowych odpowiedzi, czyli możesz maksymalnie zrobić 10 błędów. Ułatwieniem jest to, że pytania są jednokrotnego wyboru i masz 3 możliwości. W teście z każdego przedmiotu szkoleniowego z programu szkolenia są pytania, wychodzi na to, że będzie to ok. 10 pytań np. z locji lub meteorologii. Bezpośrednio po tej części egzaminu podawane są wyniki, a to dlatego, że tylko zaliczenie części teoretycznej daje możliwość przystąpienia do części praktycznej. Warunkiem odbycia się tej części egzaminu jest dobra pogoda, tzn. np. wiatr poniżej 4 stopni w skali Beauforta. Na jachcie kabinowym pływamy po maksymalnie 4. Przeegzaminowanie wszystkich kandydatów na jachcie  zajmuje ok 1 godzinę. Wykonujemy standardowo: wyjście i wejście do portu, zwroty przez sztag i rufę, człowiek za burtą.

Egzamin praktyczny na żeglarza jachtowego obejmuje:

 1. Manewry pod żaglami – obowiązkowo: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, alarm “człowiek za burtą”, stawanie w dryf
 2. Manewry jachtem żaglowym na silniku – obowiązkowo: alarm „człowiek za burtą”
 3. Prace bosmańskie – umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich:
  obowiązkowo węzły: prosty, refowy, szotowy, ósemkowy, rożkowy, knagowy, ratowniczy (dwa sposoby), sztyk, cumowy żeglarski, buchta

Dodatkowo przewodniczący komisji może oceniać również: umiejętność kierowania załogą, odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, manewry dodatkowe, dojście do boi, odejście od boi, stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy, usuwanie prostych usterek i awarii kadłuba lub takielunku.

 

Ile kosztuje egzamin żeglarski i wydanie patentu?

Wysokość opłaty za egzamin żeglarski jest ustalona ogólnie obowiązującymi przepisami. Takim przepisem jest: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej. To tam zapisane, następujące stawki za egzaminy:
350zł – egzamin na patent jachtowego sternika morskiego,
175zł – opłata ulgowa za egzamin na patent jachtowego sternika morskiego,|
250zł – opłata za egzamin na patent żeglarza jachtowego,
125zł – opłata ulgowa za egzamin na patent żeglarza jachtowego.
Warunkiem opłacenia stawki ulgowej na egzaminie jest posiadanie (musisz mieć ze sobą) legitymację uczniowską lub studencką i mieć mniej niż 26 lat w dniu egzaminu. Opłatę za egzamin możesz zrobić wcześniej na konto organizatora lub gotówką w dniu egzaminu.
Wydanie patentu też kosztuje. Stawki za patent również zostały określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Różnica jest taka, że opłata za egzamin trafia do komisji egzaminacyjnej, a za wydanie patentu do Polskiego Związku Żeglarskiego.
Wysokość opłat za wydanie patentu wynosi:
50zł – pełna opłata,
25zł – opłata ulgowa dla uczniów i studentów do 26 roku życia.
Do tej opłaty musisz doliczyć koszty przesyłki. Możesz sam zanieść dokumenty i odebrać patent, wtedy nie będziesz ponosił kosztów przesyłki. Polski Związek Żeglarski ma siedzibę na Stadionie Narodowym w Warszawie, więc wizyta w takim miejscu może być ciekawa.

Adventure is free

Szkolenia

Zapisz się, aby być na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera. Bądź na bieżąco z promocjami i aktualnościami. Zapisując się akceptujesz  naszą Politykę Prywatności

Korsea Adventure is free

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping