https://korsea.pl
Korsea Adventure is free

Łączność na morzu

SRC (Short Range Certyficate)

Egzaminy SRC w UKE

Egzaminy na certyfikaty SRC w Polsce

W Polsce egzaminy dla radiooperatorów VHF w zakresie certyfikatów SRC organizuje Urząd Komunikacji Elektronicznej, który podlega Ministerstwu Cyfryzacji. Urząd nie tylko organizuje egzaminy, ale również wydaje certyfikaty SRC czy LRC, ale zajmuje się również wydawaniem pozwoleń radiowych na radiostacje stacjonarne na jachtach morskich i radiostacje przenośne (ręczniaki), ale to już odrębny temat.

Jaki egzamin SRC przeprowadza UKE?

W urzędzie można przystąpić do egzaminu i otrzymać świadectwo służby morskiej i śródlądowej oraz służby radioamatorskiej. UKE to inaczej Urząd Komunikacji Elektronicznej i podlega Ministerstwu Cyfryzacji. Urząd ten odwiedza wielu żeglarzy morskich chcących samodzielnie prowadzić jednostki po morzu, a przynajmniej większość tam w końcu zawędruje. Urząd jest upoważniony do przeprowadzania egzaminów i wydawania certyfikatów, czyli świadectw radiooperatora. Chodzi o to, że UKE przeprowadza egzaminy na certyfikaty łączności bliskiego zasięgu, czyli potocznie SRC oraz egzaminy na certyfikaty łączności dalekiego zasięgu, czyli LRC. Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują w skrócie certyfikat SRC. Certyfikaty te to dokumenty dla operatorów radiowych na morzu, trzeba dodać, że są to certyfikaty amatorskie i służą żeglarzom w czasie prowadzenia rejsów turystyczno-rekreacyjnych.  

Podsumujmy więc; żeglarze i motorowodniacy żeglujący po morzu mogą w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej przystąpić do egzaminu i uzyskać dokumenty radiooperatorskie w dwóch zakresach:

Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu (SRC) lub świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu (LRC) a dokumenty te dość powszechnie nazywamy certyfikatami lub licencjami. Na rynku występują jeszcze certyfikaty inne niż wydane przez UKE, piszemy o tym tutaj>>

Jak zapisać się na egzamin SRC w UKE?

Stronę zapisu na egzaminy w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej znajdziesz tutaj>>
Zapisu na egzamin dokonujesz przez stronę internetową urzędu, ponieważ tylko taki sposób jest dostępny dla wszystkich kandydatów. Żeby zrobić to skutecznie wcześniej dobrze jest przygotować sobie zdjęcie w formacie JPG lub podobnym, ponieważ trzeba będzie je dołączyć do wniosku, który zostanie wygenerowany w systemie. Podobnie musisz już mieć dowód potwierdzenia opłaty w wysokości 125zł za egzamin i wydanie świadectwa radiooperatora, najlepiej w formacie pdf, w związku z tym najlepiej taki przelew zrobić wcześniej i wygenerować potwierdzenie przelewu. Ważnym aspektem jest to, że zanim się zapiszesz musisz założyć konto na stronie zapisu w UKE i dopiero wtedy będziesz mógł zapisać się na egzamin, dlatego całą procedurę opisaliśmy tutaj>>

Gdzie są w Polsce UKE przeprowadza egzaminy SRC?

Urząd Komunikacji Elektronicznej ma swoją główną siedzibę w Warszawie, ale posiada również jednostki regionalne zwane delegaturami, w związku z tym egzaminy mogą się odbywać w różnych miejscach w Polsce. Egzaminy odbywają się również w szkołach morskich i ośrodkach szkolenia marynarzy, wybór na wybrzeżu jest bardzo duży. Miejsca i terminy egzaminów ogłasza zarządzeniem dyrektor UKE na początku danego roku kalendarzowego, choć później mogą się pojawić dodatkowe terminy egzaminów. Wykaz jednostek wraz z terminarzem egzaminów odbywających się w danej jednostce znajdziesz na naszej stronie tutaj>>, prawdopodobnie najwygodniejsze zestawienie terminów i miejsc takich egzaminów. W czasie zapisu w odpowiednim oknie pojawi się tylko dostępnym termin w danym lokalnym biurze UKE, wydaje się więc, że warto wcześniej zapisywać się na dany termin egzaminu, minimalnie to dwa tygodnie wcześniej. Jeśli zależy Ci na danym terminie, a w systemie nie pojawia się to możesz jeszcze spróbować zadzwonić do urzędu i poprosić o przywrócenie dostępności, tak jest to możliwe.

Jaki przebieg ma egzamin SRC w UKE kandydata na radiooperatora SRC?

Masz już wyznaczony termin, a więc zgłaszasz się w danym urzędzie z dowodem osobistym i opanowaną wiedzą dotyczącą łączności na morzu, wydaje się więc, że wszystko jest proste – przystępujesz do egzaminu i go zdajesz. Egzamin SRC w UKE nie jest trudny,  jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że zdasz go, statystyki nie kłamią. Zakres egzaminu oraz inne szczegóły są określone w przepisach ogólnych i zarządzeniach wewnętrznych UKE, co ważne bardzo wiele materiałów znajdziesz na stronie UKE. Godne uwagi jest to, że wszystkie pytania jakie mogą się pojawić na egzaminie również możesz tam znaleźć, co z pewnością pomoże w przygotowaniach do tego egzaminu. Sam egzamin na certyfikat radiooperatora SRC obejmuje część teoretyczną i część praktyczną.

Jak wygląda część teoretyczna egzaminu SRC w UKE?

Egzamin teoretyczny to test, składający się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Zestawienie wszystkich pytań znajdziesz bezpośrednio na stronie urzędu, bez wątpienia należy się z nimi zapoznać przed przystąpieniem do egzaminu. To zestawienie znajdziesz tutaj >>
Test składa się z trzech części tematycznych, które występują pod następującymi tytułami: regulaminy i podstawowe terminy anglojęzyczne, drugi temat to: ogólna wiedza o podsystemach i urządzeniach radiowych GMDSS i ostatnia część teorii: praktyczna obsługa urządzeń radiowych. Niech nie zmyli Cię nazwa to również jest test, tylko pytania odnoszą się do praktycznej obsługi radia VHF.
Kandydat otrzymuje zestaw 15 pytań, podzielony na trzy części tematyczne, czyli każdy z działów czy też modułów to 5 pytań, z których musisz minimum 3 zaliczyć, czyli na tyle pytań musisz udzielić prawidłowej odpowiedzi. Każdy moduł trzeba zaliczyć oddzielnie, to znaczy, że nie możesz mieć w jednym module 5 prawidłowych odpowiedzi a w drugim 1, jeśli tak się stanie to niestety test teoretyczny będziesz musiał powtórzyć, ponieważ aby przystąpić do drugiej części, czyli praktyki należy zaliczyć teorię. Informacja o wynikach podawana jest zaraz po zakończeniu tej części egzaminu, jeśli wynik jest negatywny to musisz zapisać się na nowy egzamin i oczywiście zapłacić opłatę egzaminacyjną.

Jak wygląda część praktyczna egzaminu SRC w UKE?

Po zaliczeniu części teoretycznej tego samego dnia przystępujesz do części praktycznej. W pokoju, w którym odbywa się egzamin siadasz przy stole z radiostacją VHF i innym sprzętem radiokomunikacyjnym: EPIRB czy SART, bez wątpienia musisz wiedzieć co oznaczają te skróty, jeśli chcesz zdać egzamin. Losujesz cztery zadania do wykonania przy radiostacji lub innych urządzeniach, te zadania są trochę podobne do pytań z części praktycznej testu. Zadania te mogą obejmować następujące zagadnienia: wykorzystanie DSC, czyli po polsku Cyfrowego Wywołania Selektywnego, prowadzenie łączności radiotelefonicznej przy pomocy radiostacji VHF, omówienie zastosowania i przetestowanie radiopławy EPIRB, czyli Emergency Position Indicating Radio Beacon, jak również omówienie zasad użycia i przetestowanie transpondera SART, czyli Search and Rescue Transponder.
Wszystkie zadania są najczęściej wykonywane w jeżyku polskim, ale komisja może wyrywkowo zapytać o podstawową znajomość zwrotów lub słów używanych w łączności w języku angielskim, ponieważ to ten język jest podstawowym i najczęściej używanym. Przykład pierwszy z brzegu to słowo REQUIRE – czyli potrzebować, w łączności morskiej ma szczególne znaczenie.
Część praktyczna składa się z 4 zadań, za prawidłowe wykonanie każdego zadania można otrzymać maksymalnie 5 punktów, czyli razem 20, ale do zaliczenia części praktycznej wystarczy 12 punktów. Reasumując musisz zdobyć na przykład co najmniej 3 punkty z każdego z zadań wylosowanych do wykonania na egzaminie.

Jakie zadania trzeba wykonać na praktycznej części egzaminu SRC w UKE?

Komisja egzaminacyjna będzie sprawdzała znajomość procedur łączności radiotelefonicznej takich jak: procedura alarmowa MAYDAY, procedury ponaglenia/pilności PANPAN, procedury dla bezpieczeństwa, czyli SECURITE oraz zasad i procedur stosowanych w łączności rutynowej, na przykład takich jak: zgłoszenie wyjścia lub wejścia do portu, rozmowa z inną stacją statkową lub brzegową. Drugim ważnym działem jest znajomość DSC, czyli Digital Selective Calling, taki system wysyłania wiadomości przypominający na pierwszy rzut oka SMS. System DSC w radiostacji umożliwia: automatyczne wzywanie pomocy i odbieranie wywołań tego typu, czyli DISTRESS, odbieranie i wysyłanie wywołań pilnych i ostrzegawczych, czyli URGENCY I SAFETY, do tego na koniec procedura DSC ROUTINE i GROUP.

Kandydata, czyli Ciebie obowiązuje również znajomość obsługi radiotelefonu VHF, nazwy typu radiostacja używamy zamiennie. Najczęściej pojawiają się następujące pytania: włączenie i wyłączenie radiotelefonu, ustawienie SQL, nasłuch podwójny lub potrójny, skanowanie, znajomość DSC, wprowadzanie i kasowanie numerów MMSI i prawdopodobne są jeszcze inne pytania tego typu.

Obowiązkowe są również znajomość zasad obsługi, użycia i testowania EPIRB i SART. Pytania dotyczą podstawowych informacji o danym sprzęcie, zadaniach i funkcjach. Komisja może na przykład zapytać o to: jak włączyć i wyłączyć radiopławę lub jak się ją testuje, do czego służy EPIRB i jak się go aktywuje, co zrobić w razie przypadkowego uruchomienia (czyli odwołanie fałszywego alarmu), częstotliwości na jakich radiopława pracuje, jakie informacje nadaje lub kto w Polsce rejestruje radiopławę, co jaki czas i jak należy przeprowadzić test. Komisja może też zapytać do czego służy linka i jak się mocuje radiopławę np. do tratwy ratunkowej. Podobny lub taki sam zestaw pytań będzie dotyczył transpondera SART.

Jaki sprzęt jest używany na egzaminie w UKE?

W Polsce jest wiele delegatur Urzędu Komunikacji Elektronicznej w których przeprowadzane są egzaminy na certyfikaty SRC, dodatkowo takie egzaminy przeprowadzają szkoły morskie i ośrodki szkolenia marynarzy. W większości przypadków używane są radiostacje VHF marki ICOM, szczególnie popularne są modele 323 i 330. Dobrze więc jeśli na kursie SRC w czasie ćwiczeń używasz takich modeli radiotelefonów. Transpondery SART i radiopławy EPIRB mogą być różnych producentów, ale najczęściej będą to atrapy.

Czy do zdania egzaminu SRC konieczna jest znajomość języka angielskiego?

Język angielski jest podstawowym językiem używanym w łączności morskiej na całym świecie, dlatego lokalne języki używane są prawie wyłącznie na wodach przybrzeżnych przez lokalnych użytkowników. Warto poznać podstawowe zwroty w języku angielskim, tak by móc swobodnie nimi się posługiwać w czasie prowadzenia łączności. Takie słownictwo powinieneś otrzymać na kursie SRC lub możesz poszukać morskiego słownika frazeologicznego w internecie. Egzamin jest prowadzony w języku polskim, a więc do zdania go potrzebujesz podstawowej znajomości słownictwa i procedur po angielsku. Pamiętaj jednak, że przystępując do egzaminu musisz wykazać się znajomością angielskiej wersji MAYDAY lub innych procedur np. związanych z wzywaniem pomocy medycznej.

Czy łatwo jest zdać egzamin SRC w UKE?

Egzamin jest dość prosty, jeśli się do niego przygotujesz dobrze. Warto przećwiczyć wszystkie pytania dostępne na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jeśli się dobrze przygotujesz, weźmiesz udział w dobrym kursie SRC przygotowującym do egzaminu, to wydaje się, że sam egzamin to będzie czysta formalność. Zdawalność jest na wysokim poziomie, kandydatów, którzy nie zdali nie jest wielu a przyczyna ich nie powodzeń to najczęściej zbyt lekkie podejście, brak dobrego treningu i oczekiwania, że komisja będzie pobłażliwa, a to może się zemścić na kandydacie, a więc w związku z tym przygotuj się dobrze.

Czy łatwo jest zdać egzamin SRC w UKE?

Naszym zdaniem najlepszym sposobem przygotowania się do egzaminu jest przerobienie teorii i praktyki na kursie SRC. W naszej ofercie znajdziesz kurs SRC online oraz kursy SRC stacjonarne, które organizujemy na terenie całego kraju. Jeśli chcesz to tu możesz się zapisać na kurs stacjonarny >>, a tu na kurs online>>. Dobre przygotowanie wymaga trochę czasu i systematyczności w opanowaniu materiału teoretycznego, a prawdopodobnie najlepiej przydaje się przerobienie wszystkich pytań testowych dostępnych na stronie UKE. Rozwiązując te pytania ćwiczysz przygotowanie do testów na egzaminie, a forma nauki polegająca na szukaniu właściwej odpowiedzi ułatwia zapamiętywanie danego zagadnienia. Oczywiście niezbędne jest znajomość obsługi radiotelefonu. W sieci jest dużo dostępnych filmów omawiających takie zagadnienia, jednak najlepiej zrobić to bezpośrednio mając przed sobą radio VHF.

Powodzenia na egzaminie!

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping